Υποστήριξη LaTeX στο forum

Ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία του forum.
Post Reply
User avatar
Einherjar
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 3751
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:42 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Washington DC, USA
Contact:

Υποστήριξη LaTeX στο forum

Post by Einherjar » Thu Oct 19, 2006 7:32 pm

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προστέθηκε υποστήριξη της γλώσσας [tex]\LaTeX[/tex] στο forum, μετά από παράκληση χρηστών.
Η γλώσσα αυτή είναι χρήσιμη για την αναπαράσταση μαθηματικών τύπων. Για παράδειγμα με την εντολή

Code: Select all

[tex] \int_a^b f(t) dt = 1 [/tex]
θα έχουμε το αποτέλεσμα [tex] \int_a^b f(t) dt = 1 [/tex].
Η προσθήκη αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγγραφή μαθηματικών τύπων και όχι για συγγραφή πλήρων κειμένων σε [tex]\LaTeX[/tex].

Παραδείγματα χρήσης της λειτουργίας αυτής στα ελληνικά, μπορείτε να πάρετε από εδώ.
[Better to understand a little than to misunderstand a lot]
Post Reply

Return to “Ανακοινώσεις”