Λειτουργία γρήγορης απάντησης (quick reply)

Ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία του forum.
User avatar
The Punisher
Venus Former Team Member
Posts: 7561
Joined: Thu Oct 27, 2005 1:43 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Boston, MA

Λειτουργία γρήγορης απάντησης (quick reply)

Postby The Punisher » Mon Sep 20, 2010 1:50 pm

Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία γρήγορης απάντησης (quick reply) στις υποκατηγορίες των Προπτυχιακών Μαθημάτων

Return to “Ανακοινώσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest