Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Συζητήσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
Post Reply
User avatar
mosquito110
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 551
Joined: Tue Oct 25, 2011 9:32 pm
Academic status: N>4
Gender:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by mosquito110 » Fri Sep 21, 2012 5:22 pm

Ανακοίνωση της σχολής
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ
Για την έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας – πάσο, οι δικαιούχοι θα βρουν λεπτομερείς
οδηγίες στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ενδιαφέρον έχει κ αυτό :-p
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. [b]Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο)[/b]. Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, [b]χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.[/b] Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία θα διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα. Κάθε Ίδρυμα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). [/quote]
Αυτό που λένε ουτοπία εμείς το λέμε απλά ζωή
User avatar
PASCAL
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 3587
Joined: Wed Nov 23, 2005 10:58 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by PASCAL » Fri Sep 21, 2012 10:25 pm

Με 2 λόγια:
-νέα ταυτότητα δικαιούνται όλοι ανεξαρτήτως έτους από 1ο μέχρι +άπειρο
-νέα ταυτότητα ΜΕ ΠΑΣΟ δικαιούνται μόνο οι μέχρι ν+2 έτος
-για την ηλεκτρονική αίτηση μπαίνουμε με τα στοιχεία του Εύδοξου
-μετά την ηλετρονική αίτηση θα σταλεί sms/email ότι είμαστε εντάξει και μπορούμε παραλάβουμε ταυτότητα

Κάποιος moderator να το βάλει στο Τμήμα - Πανεπιστήμιο το topic παρακαλώ.

Πληροφορίες
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία θα διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα. Κάθε Ίδρυμα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)[/quote].
Αιτήσεις
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.: α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. γ) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών. δ) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους. ε) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. [/quote]
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Είσοδος στο σύστημα και συμπλήρωση ατομικών στοιχείων 1. Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του. Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν. Σημείωση: Αν είστε φοιτητής του ΤΕΙ Αθήνας και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μπορείτε να λάβετε τον κωδικό σας αυτοματοποιημένα εδώ. 2. Φοιτητές δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών Οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών δε θα συνδέονται στο σύστημα με χρήση των κωδικών τους, αλλά θα συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ατομικά στοιχεία που θα τους ζητούνται. Kάθε δήλωση του φοιτητή στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986, συνεπώς οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε τα στοιχεία που εισάγουν να είναι αληθή και επίκαιρα. Υποβολή Αίτησης και παραλαβή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Προτού ο φοιτητής προβεί στην υποβολή της αίτησής του θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι φοιτητές δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την Απόκτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, δε θα εγγράφονται εκ νέου, αλλά θα εισέρχονται στο σύστημα με τα ίδια στοιχεία εισόδου (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) που είχαν επιλέξει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Στη συνέχεια, θα βλέπουν τα στοιχεία τους προσυμπληρωμένα, βάσει της περυσινής αίτησης που είχαν υποβάλει, τα οποία θα μπορούν να επεξεργάζονται πριν την υποβολή της νέας αίτησης. Φοιτητές που κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος δεν είχαν υποβάλει αίτηση θα πρέπει αρχικά να εισάγουν τα ατομικά και ακαδημαϊκά στοιχεία που θα τους ζητηθούν και έπειτα να ακολουθήσουν, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές, τα εξής βήματα: Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του φοιτητή. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες: Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. Η φωτογραφία αυτή θα εκτυπωθεί από τον ανάδοχο του έργου στην ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή. Οι φοιτητές που είχαν ανεβάσει φωτογραφία κατά την αίτηση της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια ή να επιλέξουν διαφορετική. Επιλογή του σημείου παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Σημεία παράδοσης θα υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται τμήμα Α.Ε.Ι.. Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Γραμματεία του Τμήματός του και την τελική έγκριση. Ειδοποίηση του δικαιούχου φοιτητή με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη. Παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Ο φοιτητής κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το φοιτητή, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Μετά[/quote]
Προθεσμίες
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.[/quote]
Διαχείριση Αιτήσεων Φοιτητών
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] Κάθε Γραμματεία θα συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ειδικής εφαρμογής από την οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις αιτήσεις των φοιτητών. Στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας", η Γραμματεία θα πρέπει να εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσε για την είσοδό της στο πληροφοριακό σύστημα της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Στη συνέχεια και εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, ο εξουσιοδοτημένoς υπάλληλος της Γραμματείας θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέους λογαριασμούς χρήστη και να εκχωρεί αναλόγως τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες. Eπιπλέον, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι λογαριασμοί των χρηστών που δημιούργησε ο βασικός λογαριασμός της Γραμματείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για την "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου". Η Γραμματεία θα πρέπει να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές και αναλόγως να εγκρίνει, να ζητά από το φοιτητή διορθώσεις ή να απορρίπτει τις αιτήσεις. Η Γραμματεία θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και η ίδια τις αιτήσεις των φοιτητών. Οι εγκεκριμένες από τις Γραμματείες αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο, ο οποίος έχει επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων στους δικαιούχους φοιτητές. Στην οικεία Γραμματεία θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές και σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ώστε να λάβουν την έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης. Η έγκριση αυτή θα δίνεται μόνο με τη συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης. [/quote]
Συχνές Ερωτήσεις
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote] 1. Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα; Oι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε περιγράφεται εκτενώς εδώ. 2. Ποια είναι η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας; Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 3. Ποιοί φοιτητές δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας; Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.: α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. γ) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών. δ) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους. ε) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 4. Υπάρχει ηλικιακό όριο στο δικαίωμα απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταύτότητας; Όχι, οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ανεξαρτήτως ηλικίας. 5. Είμαι φοιτητής πρώτου κύκλου σπουδών, πώς θα εισέλθω στο σύστημα; Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή με τους κωδικούς (username, password) που έχουν λάβει από το οικείο ίδρυμα για την πρόσβαση στον Εύδοξο και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 6. Φοιτώ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση για Ακαδημαϊκή Κάρτα; Δυστυχώς όχι, όπως μπορείτε να δείτε και στη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος. 7. Είμαι φοιτητής δεύτερου/τρίτου κύκλου σπουδών, τί κωδικό πρόσβασης να επιλέξω; Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν συνδυασμό από γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα για να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης που δεν σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Ή, επιλέξτε μια τυχαία λέξη ή φράση και εισαγάγετε λέξεις και αριθμούς στην αρχή, στη μέση και στο τέλος, για να είναι ακόμα πιο δύσκολο να τη μαντέψει κανείς (για παράδειγμα "m1awra1ap3tal0uda"). Η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων όπως "password" ή "letmein", οι ακολουθίες πλήκτρων όπως "qwerty" ή "qazwsx" ή οι ακολουθίες διαδοχικών χαρακτήρων, όπως "abcd1234" κάνουν πιο εύκολη την αποκρυπτογράφηση του κωδικού σας. Επίσης, σε περίπτωση που συνδέεστε στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πάντα πατάτε το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό σας. 8. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χάσω τους κωδικούς μου / αντιμετωπίζω πρόβλημα με την είσοδό μου στην εφαρμογή ως φοιτητής πρώτου κύκλου σπουδών; Για θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας στην εφαρμογή φοιτητών για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Όνομα Χρήστη/Κωδικός Πρόσβασης) θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός σας. 9. Είμαι φοιτητής δεύτερου/τρίτου κύκλου σπουδών και δεν έχω λάβει το sms για την πιστοποίηση του λογαριασμού μου. Τι μπορώ να κάνω; Εάν δεν έχετε λάβει το sms με τον 8-ψήφιο κωδικό σας (π.χ γιατί συμπλήρωσατε λάθος τον αριθμό κινητού ή σβήσατε κατά λάθος το μήνυμα), μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία Φοιτητή, να εισάγετε εκ νέου το κινητό σας τηλέφωνο και έπειτα να πατήσετε διαδοχικά τα κουμπιά «Ενημέρωση Στοιχείων Χρήστη» και «Επαναποστολή SMS Πιστοποίησης» . 10. Είμαι φοιτητής δεύτερου/τρίτου κύκλου σπουδών και δε θυμάμαι το όνομα χρήστη που δήλωσα. Τι να κάνω; 11. Είμαι φοιτητής δεύτερου/τρίτου κύκλου σπουδών και δε θυμάμαι τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθω στο λογαριασμό μου. Πως μπορώ να τον ανακτήσω; Θα πρέπει να επιλέξετε από την Αρχική σελίδα την επιλογή Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης. Θα πρέπει να εισάγετε το e-mail το οποίο δηλώσατε και πιστοποιήσατε κατά την εγγραφή σας. Ο νέος σας κωδικός πρόσβασης θα σας αποσταλεί σε αυτή τη διεύθυνση e-mail. 12. Σε τί περιορισμούς υπόκειται η φωτογραφία που θα ανεβάσω; Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες: Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. 13. Οριστικοποίησα την αίτησή μου αλλά έπειτα διαπίστωσα ότι περιέχει λάθη. Τι μπορώ να κάνω; Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας και να της ζητήσετε να ορίσει την αίτησή σας σε κατάσταση "Χρειάζεται επεξεργασία από φοιτητή". 14. Ολοκλήρωσα τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Πότε θα παραλάβω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα; Θα πρέπει να περιμένετε τον έλεγχο της αίτησής σας από τη Γραμματεία του Τμήματός σας και την τελική έγκριση. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την ακριβή ημερομηνία άφιξης της Ακαδημαϊκής σας Ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει. 15. Από πού θα παραλάβω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα; Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα την παραλάβετε από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχετε επιλέξει μεταξύ όλων των διαθέσιμων ανά την Επικράτεια κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Κατά την παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας θα πρέπει να επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα και να αναφέρετε τον μοναδικό αριθμό της αίτησης σας, τον οποίο θα έχετε λάβει με sms και e-mail. 16. Μπορεί να παραλάβει την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα κάποιος άλλος εκτός από μένα; Σε περίπτωση παραλαβής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση. 17. Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμένει η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στο σημείο παράδοσης μέτα την ημερομηνία εκδοσής της; Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή. 18. Θα επιβαρυνθώ οικονομικά για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας; Όχι, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται δωρεάν. Ωστόσο, σε περίπτωση επανέκδοσης λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της θα πρέπει κατά την παραλαβή της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας να καταβάλλετε το αντίτιμο των 1,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 19. Τί κάνω σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας; Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή. Γραμματείες 1. Με ποιους κωδικούς μπορεί η Γραμματεία να εισέλθει στο σύστημα; Στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας", η Γραμματεία θα πρέπει να εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσε για την είσοδό της στο πληροφοριακό σύστημα της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. 2. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν νέοι λογαριασμοί χρήστη για την εφαρμογή της Γραμματείας; Ναι, ο βασικός λογαριασμός της Γραμματείας θα μπορεί να ξεκινήσει τη δημιουργία νέων χρηστών. Ο κάθε χρήστης που θα δημιουργείται θα έχει το δικό του username και password. Επίσης ο βασικός λογαριασμός θα μπορεί να καθορίζει την κατηγορία αιτήσεων στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης. Eπιπλέον, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι λογαριασμοί των χρηστών που δημιούργησε ο βασικός λογαριασμός της Γραμματείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για την "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου". 3. Η Γραμματεία θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων; Ναι, ο χρήστης της Γραμματείας θα πρέπει να ορίσει τον αριθμό των εξαμήνων του κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και τον αριθμό των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κάθε ακαδημαϊκό έτος . Θα μπορεί επιπλέον να απενεργοποιεί κάποιο από τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα σε περίπτωση που αυτό πλέον δεν προσφέρεται. 4. Εντόπισα ένα λάθος σε αίτηση φοιτητή, τι μπορώ να κάνω; Μπορείτε να στείλετε την αίτηση πίσω στο φοιτητή για διόρθωση, αναγράφοντας στις παρατηρήσεις που βρίσκεται το λάθος. Εάν το λάθος είναι προφανές, η Γραμματεία έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης, ώστε να το διορθώσει χωρίς τη μεσολάβηση του φοιτητή. 5. Ολοκλήρωσα τον έλεγχο μίας αίτησης. Μπορώ να αναιρέσω την επιλογή μου; Ναι, εφόσον η αίτηση δεν έχει παραληφθεί από την εταιρία εκτύπωσης ή δεν έχει αποσταλεί πίσω στο φοιτητή για διορθώσεις. 6. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να απορρίψω μία αίτηση; Μία αίτηση θα πρέπει να απορρίπτεται μόνο στην περίπτωση που ο αιτών δε δικαιούται να λάβει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, δηλαδή σε περίπτωση που δε διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα (π.χ έχει αποφοιτήσει, βρίσκεται σε αναστολή σπουδών, κλπ). [/quote]
http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx
Last edited by Loner on Fri Oct 25, 2013 2:58 pm, edited 2 times in total.
Reason: Spoilers
User avatar
MoonShadow
Venus Former Team Member
Posts: 867
Joined: Sun Nov 21, 2010 7:28 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by MoonShadow » Sat Sep 22, 2012 1:46 pm

Σε αυτό το thread θα αναφέρονται θέματα που αφορούν την απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας-πάσο από την ηλεκτρονική υπηρεσία http://academicid.minedu.gov.gr
Οποιαδήποτε απορία σας δημιουργηθεί σχετικά με την υπηρεσία μη διστάσετε να την αναφέρετε εδώ ;)
Image
User avatar
zweistein
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 4537
Joined: Sun Oct 15, 2006 10:49 pm
Gender:
Location: in your computer
Contact:

Re: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by zweistein » Fri Oct 25, 2013 12:06 pm

Καλημέρα παιδιά

Χρειάζομαι να βγάλω νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα γιατί χρειάζομαι το SN για κάποιες τυπικές διαδικασίες.
Μπαίνω στο academicid.minedu.gov.gr όπως μου είπαν αλλα δεν μπορώ να κάνω log in με τα στοιχεια του dias
είδε δοκιμάσω 30xxxxx + dias password
είτε p30xxxxx + dias password
είτε 30xxxxx@dias + dias password
είτε p30xxxxx@dias + dias password
είτε 30xxxxx@dias.aueb.gr + dias password
είτε p30xxxxx@dias.aueb.gr + dias password

δεν με βάζει μέσα και δεν ξέρω γιατί.
από ότι μου είπαν και στην γραμματεία το έτος σπουδών δεν παίζει κανένα ρολο παρα μονο στο οτι δεν μπορείς να έχεις εκπτώσεις εισιτηριων μετά το 6o έτος.


any ideas? τι κάνω λάθος?
χρειάζομαι την ταυτότητα άμεσα..
Image
User avatar
MpoMp
Venus Former Team Member
Posts: 6614
Joined: Mon Oct 04, 2010 9:31 pm
Gender:
Contact:

Re: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by MpoMp » Fri Oct 25, 2013 12:15 pm

Με τα credentials της γραμματείας δοκίμασε.
Any fool can make something complicated. It takes a genius to make it simple.
MpoMp @ Discord
User avatar
zweistein
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 4537
Joined: Sun Oct 15, 2006 10:49 pm
Gender:
Location: in your computer
Contact:

Re: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Post by zweistein » Fri Oct 25, 2013 12:26 pm

Έχεις δίκιο.. thnx!!
Ότι να είναι ρε φιλε... Και στην γραμματεία και στο γραφείο πρακτικής άσκησης όλοι μου είπαν να μπω με τα στοιχεια του eclass. -__-
Image
Post Reply

Return to “Υπηρεσίες Πανεπιστημίου”