Πληροφορίες και γενικοί κανόνες

Διαγωνισμοί της ομάδας αλλά και μελών της κοινότητας.
Locked
User avatar
MpoMp
Venus Former Team Member
Posts: 6614
Joined: Mon Oct 04, 2010 9:31 pm
Gender:
Contact:

Πληροφορίες και γενικοί κανόνες

Post by MpoMp » Tue Mar 04, 2014 5:15 pm

Πληροφορίες και γενικοί κανόνες για την υπο-ενότητα των διαγωνισμών
 • Ισχύουν εν γένει οι καθολικοί όροι χρήσης του forum.
 • Για τους διαγωνισμούς μελών του forum ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
  • Διεξαγωγή διαγωνισμών επιτρέπεται μόνο από εγγεγραμμένα μέλη του forum. Απαγορεύεται η διεξαγωγή διαγωνισμών εκ μέρους εμπορικών και μη οργανισμών ή εταιρειών. Απαγορεύονται επίσης διαγωνισμοί με σκοπό την προώθηση ή διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διεξάγει έναν διαγωνισμό ανά εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την ανακοίνωση του τελευταίου τους διαγωνισμού ώστε να διεξάγουν έναν καινούργιο.
  • Τα threads των διαγωνισμών πρέπει να βρίσκονται στο παρόν sub-forum. Κατόπιν της λήξης τους οι διοργανωτές μπορούν να ζητούν το κλείδωμα των σχετικών threads.
  • Ο διοργανωτής έχει αποκλειστική ευθύνη για την διεξαγωγή, την συμφωνία με τους γενικούς όρους χρήσης και κανόνες και όλες τις άλλες λεπτομέρειες των διαγωνισμών τους (προθεσμίες, περιορισμοί, είδος και πλήθος δώρων, τρόπος ανάδειξης νικητών, κτλ.) .
  • Ο χαρακτήρας των δώρων που προσφέρονται, εφόσον δεν παραβιάζεται κάποιος από τους όρους χρήσης, εναπόκειται αποκλειστικά στον διοργανωτή. Επομένως μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία.
  • Πριν εκκινήσετε έναν νέο διαγωνισμό, ελέγχετε αν υπάρχει ήδη παρόμοιος διαγωνισμός με αυτόν που σκοπεύετε να οργανώσετε. Σε περιπτώσεις επικαλύψεων, ο διοργανωτής του πρώτου (χρονολογικά) διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει να τερματιστεί ο διαγωνισμός που αποτελεί "διπλότυπο" (κυρίως από άποψη θεματολογίας) του δικού του.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η παρεμπόδιση, με οποιονδήποτε τρόπο, της διεξαγωγής κάποιου διαγωνισμού. Τέτοια posts θα διαγράφονται άμεσα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό από συμμετοχή σε διαγωνισμούς (αλλά και διεξαγωγή νέων) για ένα διάστημα μερικών ημερών. Οι υπότροποι θα λαμβάνουν 1 προειδοποίηση (warning).
  • Απαγορεύεται αυστηρά κάθε προσπάθεια αλλοίωσης των αποτελεσμάτων υπέρ ή κατά κάποιας συμμετοχής (πολλαπλοί λογαριασμοί, συνεννόηση για "μποϋκοτάζ" συμμετοχών, κτλ.). Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά.
  • Διαγωνισμοί που παραβιάζουν τους κανόνες θα τερματίζονται και θα διαγράφονται άμεσα. Επανειλημμένη έναρξη τέτοιων διαγωνισμών θα τιμωρείται με προειδοποίηση ή/και αποκλεισμό συμμετοχής και διεξαγωγής.
  • Η αναφορά διπλότυπων διαγωνισμών ή γενικότερα διαγωνισμών που δε πληρούν τους κανόνες, γίνεται αποκλειστικά με επικοινωνία με την ομάδα συντονισμού μέσω των αντίστοιχων μηχανισμών του forum (pm/report).
  • Επιτρέπεται, παράλληλα με το thread όπου θα δημοσιεύονται τα entries του διαγωνισμού σας, να ανοίξετε και ένα όπου θα γίνεται συζήτηση επ' αυτού (απορίες, feedback, επιπλέον πληροφορίες, κτλ.) . Το επιπρόσθετο αυτό thread πρέπει να έχει τίτλο όμοιο με του thread του διαγωνισμού συν μια ένδειξη του τύπου "Συζήτηση"/"Thread συζήτησης"/"Info" ή άλλο παρόμοιο.
 • Η διαχειριστική και συντονιστική ομάδα του Venus φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνον για τους επίσημους διαγωνισμούς που διοργανώνονται από αυτήν.
Any fool can make something complicated. It takes a genius to make it simple.
MpoMp @ Discord
Locked

Return to “Venus Contests”