Κατανεμημένα Συστήματα

Τα posts που έγιναν κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 για τα προπτυχιακά μαθήματα.
leon9
bit level
bit level
Posts: 9
Joined: Wed Mar 26, 2014 7:56 pm
Academic status: 4th year
Gender:

Re: Κατανεμημένα Συστήματα

Post by leon9 » Sun Jun 25, 2017 7:30 pm

Στο SmartStudent ζητάει "Classroom token" και "Password". Μήπως ξέρει κανείς τι είναι αυτό το "Classroom token";
Locked

Return to “Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017”