Επιμορφωτικά Προγράμματα Παιδαγωγικών από την Α.Σ.ΠΑΙ.T.Ε.

Εδώ μπορείτε να ενημερώνετε ή να ενημερώνεστε για τη διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων και σεμιναρίων.
Post Reply
ranal
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:16 am

Επιμορφωτικά Προγράμματα Παιδαγωγικών από την Α.Σ.ΠΑΙ.T.Ε.

Post by ranal » Wed Mar 27, 2013 12:13 pm

Τέσσερα νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.):

1. Επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο: Σχέσεις μαθητών-γονέων-διδασκόντων

2. Ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

3. Από το Εγώ στο Εμείς:
Αρχές δημιουργίας και λειτουργίας της ομάδας

4. Ερευνητικές Εργασίες και Μέθοδος Project στη Διδασκαλία των Μαθημάτων Ειδικότητας και της Γενικής Τεχνολογίας

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός ΗΣΑΠ: Ειρήνη) σε δύο ενότητες το καθένα, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία (συνολικά 10 διδακτικές ώρες) και ειδικότερα
Παρασκευή, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο, ώρα 9.30 μέχρι 14.30.

Ανάλογα, μπορεί να διεξαχθούν και σε απογευματινό ωράριο δύο ημερών της εβδομάδας.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (περίπου 12 συμμετεχόντων).

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο (περιλαμβάνονται: φάκελος με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, φιλοξενία κατά τα διαλείμματα).

Πληροφορίες:

http://www.aspete.gr
rkalouri@aspete.gr
210-2896757
Post Reply

Return to “Συνέδρια - Σεμινάρια”