Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Εδώ μπορείτε να ενημερώνετε ή να ενημερώνεστε για τη διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων και σεμιναρίων.
Post Reply
User avatar
enum21
Venus Former Team Member
Posts: 5436
Joined: Mon Feb 16, 2009 9:06 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Underworld

Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by enum21 » Tue Mar 29, 2011 4:07 pm

Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητής: Σοφία Στάμου, Λέκτορας Τμήματος
Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του
Ιονίου Πανεπιστήμιου

Τίτλος ομιλίας: "Αξιολόγηση της Ποιότητας των Εξωτερικών Συνδέσμων της Wikipedia"

Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011, Ώρα: 13:00-14:00
Αίθουσα: A41, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Περίληψη:
Η Wikipedia είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί συνεργατικά από χιλιάδες ανθρώπους. Από τη δημιουργία της το 2001, η Wikipedia διαρκώς εξελίσσεται και όπως οι περισσότεροι ιστότοποι είναι συνδεδεμένη μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες πηγές πληροφόρησης του Παγκόσμιου Ιστού. Τα άρθρα της Wikipedia παρέχουν δύο τύπους συνδέσμων: εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι συνήθως περιέχονται στο σώμα των άρθρων και οδηγούν τον αναγνώστη από ένα άρθρο σε ένα άλλο, ενώ οι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν περιέχονται στο σώμα των άρθρων και οδηγούν τον αναγνώστη από έναν άρθρο σε άλλες πηγές εκτός Wikipedia. Αν και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τη συνεισφορά των εξωτερικών συνδέσμων στα περιεχόμενα των άρθρων, δεν έχει καταγραφεί καμία προσπάθεια συστηματικής μελέτης της επίδρασης των υπερσυνδέσμων στη βελτίωση της ποιότητας των άρθρων που τους περιέχουν. Στην παρούσα εργασία μελετούμε τη συμβολή των εξωτερικών συνδέσμων της Wikipedia στην ποιότητα του περιεχομένου των άρθρων της και υπολογίζουμε το βαθμό στον οποίο οι
εξωτερικοί σύνδεσμοι συνάδουν με το σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν, δηλ. να αποτελέσουν μια συλλογή συμπληρωματικών, έγκυρων, μη επικαλυπτόμενων και θεματικά σχετικών πληροφοριών για τα περιεχόμενα των άρθρων που τους περιλαμβάνουν. Στα πλαίσια της μελέτης μας εξετάζουμε την κατανομή των εξωτερικών συνδέσμων στα άρθρα της Wikipedia, υπολογίζουμε το βαθμό παρακμής των εξωτερικών συνδέσμων και αξιολογούμε τη συσχέτιση περιεχομένου μεταξύ των άρθρων της Wikipedia και των εξωτερικών πηγών με τις οποίες συνδέονται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήσαμε δίνουν απτές αποδείξεις για την προστιθέμενη αξία των εξωτερικών συνδέσμων στα άρθρα της Wikipedia και υποδηλώνουν πως οι εξωτερικοί σύνδεσμοι μπορούν να ιδωθούν ως έμμεσοι δείκτες της ποιότητας των άρθρων σε μια καθολική αξιολόγηση της εγκυκλοπαίδειας.

Η ομιλήτρια


Η Σοφία Στάμου είναι Λέκτορας (από το 2009) στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407/80 (από το 2006) στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999 και εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2002 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2006 αντίστοιχα. Το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 συνεργάστηκε ως μεταπτυχιακή ερευνήτρια με το Τμήμα Γλωσσολογίας του University of California Los Angeles (UCLA). Η διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Η Χρήση Σημασιολογικών Δικτύων για τη Διαχείριση του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού» αφορούσε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πρότυπης εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων, επονομαζόμενη TODE (Topical Ontology Directory Enrichment), η οποία ενσωματώνει μια θεματική οντολογία, μετρικές σημασιολογικής αποσαφήνισης και αλγορίθμους θεματικής κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και διαχείρισης ιστοσελίδων. Το επιστημονικό πεδίο έρευνάς στης εστιάζει σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και εφαρμογές θεματικής ανάλυσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών κειμένων. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων και περιοδικών ενώ έχει διατελέσει μέλος της κριτικής και οργανωτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Από το 2006 έως σήμερα συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης στις επιτροπές αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης και έργων έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων eContentPlus, Safer Internet και ICT-FP7-4.2 Language Technologies.
User avatar
Theofaman
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 984
Joined: Sat Sep 24, 2005 1:07 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Running from the weak side to the low post

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by Theofaman » Wed Mar 30, 2011 12:12 am

Image :-p
Theo(pame na)fam(e mprizoles)an!
User avatar
enum21
Venus Former Team Member
Posts: 5436
Joined: Mon Feb 16, 2009 9:06 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Underworld

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by enum21 » Wed Mar 30, 2011 12:22 am

:lol:

σωστός!! :smt023

http://sdep.cs.aueb.gr/
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by A.I. » Sun May 01, 2011 5:20 pm

Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών (http://sdep.cs.aueb.gr/)
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητής: Ιάσων Δεμοίρος (Qualia, http://www.qualia.gr/)
Τίτλος ομιλίας: "Επεξεργασία πληροφοριών για τη διαχείριση της φήμης ενός brand"
Ημερομηνία: Τετάρτη 4/5/2011
Ώρα: 13:15-14:00
Αίθουσα: A41, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, 4ος όροφος Αντωνιάδου

Περίληψη ομιλίας:
Η Qualia γεννήθηκε το 2006 ως spin-off του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και προσέλκυσε επένδυση από ιδιώτες στρατηγικούς επενδυτές για την ανάπτυξη της υπηρεσίας aino. Η ανάγκη της αγοράς που θέλησε να καλύψει η Qualia μέσω της ιδέας αυτής ήταν καταρχάς η αυτόματη αναζήτηση σε πολυμεσικά δεδομένα, παρέχοντας πληροφορία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και καλύπτοντας την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν ειδικές μηχανές λογισμικού για την αυτόματη συλλογή, επεξεργασία, δεικτοδότηση, ανάλυση, αποθήκευση και προώθηση της πληροφορίας στο χρήστη. Οι μηχανές αυτές περιλαμβάνουν αναγνώριση φωνής συνεχούς λόγου, αναγνώριση κειμένου στο βίντεο, crawlers, ομαδοποίηση κειμενικών δεδομένων (clustering) και αναζήτηση πληροφορίας (retrieval). Σταδιακά ενσωματώθηκαν τεχνολογίες ποιοτικής ανάλυσης όπως ανάλυση γνώμης και συναισθήματος, καθώς και μεθοδολογίες μέτρησης της δημόσιας εικόνας μιας οντότητας, όπου η οντότητα μπορεί να είναι εταιρεία, οργανισμός, προϊόν, φυσικό πρόσωπο. Οι τεχνικές και μεθοδολογίες αυτές με παραδείγματα εφαρμογής τους, θα είναι το αντικείμενο της παρουσίασής μας.

Πληροφορίες για τον ομιλητή:
Ο Ιάσων Δεμοίρος είναι συνιδρυτής της εταιρείας Qualia (http://www.qualia.gr). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων που προέρχονται από ραδιοτηλεοπτικές και διαδικτυακές πηγές (news, blogs, microblogs, forums, discussion boards, twitter, facebook, google buzz, κλπ.) με σκοπό την παρακολούθηση και διαχείριση της εικόνας ενός brand. Μέχρι το 2009 ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MSc από την Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications στο Παρίσι σε θέματα επεξεργασίας σημάτων και αναγνώρισης προτύπων. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στον Τομέα Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εμπειρικές και νομοθετικές προσεγγίσεις στην ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας, έξυπνη επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων, επιφανειακή κατανόηση φυσικής γλώσσας, μηχανική μετάφραση και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by A.I. » Mon May 16, 2011 10:21 pm

Οι διαφάνειες της ομιλίας του κ. Δεμοίρου:
http://sdep.cs.aueb.gr/slides/Qualia%20 ... ish%29.pdf
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by A.I. » Mon Jun 06, 2011 10:09 am

Οι παρακάτω ομιλίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων του Imagine Cup.

Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών (http://sdep.cs.aueb.gr/)
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητές:
Χρήστος Γιορδαμλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Σεραφείμ Κατσικάς, Head of R&D της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τίτλοι ομιλιών:
"Διαχείριση γνώσης και πληροφορίας σε πολιτιστικούς οργανισμούς και προβολή του περιεχόμενου αυτού σε έξυπνες συσκευές"
"Συνδυασμένη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων από αισθητήρες και μετρητές και ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας"

Ημερομηνία: Τετάρτη 8/6/2011
Ώρα: 13:15-14:00 (οι ομιλίες θα αρχίσουν στις 13:15 ακριβώς)
Αίθουσα: A41, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, 4ος όροφος Αντωνιάδου

Περίληψη ομιλίας:
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ (http://www.prismaelectronics.eu/), μια ελληνική εταιρεία βραβευμένη από το CERN με χρυσό βραβείο Βιομηχανικής Συνεργασίας, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, διαθέτει τεχνολογία αιχμής στη συλλογή - επεξεργασία - συγχρονισμό - διαχείριση δεδομένων με σημειολογική προσέγγιση και παρουσίαση πληροφορίας σε έξυπνες συσκευές. Θα παρουσιαστεί η τεχνολογία της εταιρείας που χρησιμοποιείται στα συστήματά της PRISMASENSE (συνδυασμένη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομέων από αισθητήρες και μετρητές και ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας) και XENAGOS (διαχείριση γνώσης και πληροφορίας σε πολιτιστικούς οργανισμούς και προβολή του περιεχόμενου αυτού σε έξυπνες συσκευές).
Feth
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 263
Joined: Fri Apr 24, 2009 5:51 pm
Academic status: 4th year
Gender:
Location: Γλυφάδα, Αθήνα
Contact:

Re: Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Post by Feth » Wed Jun 08, 2011 2:37 am

Παρουσιάσεις διακριθέντων φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ στο διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup

Την Τετάρτη, 8/6/2011, 12:00-13:00, στην αίθουσα Α22, Πτέρυγα Αντωνιάδου, θα παρουσιάσουν τα συστήματα με τα οποία διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup:

Imagine Cup 2010: Γιώργος Καρακατσιώτης, υποψήφιος διδάκτορας, και Βαγγέλης Πτερνέας, προπτυχιακός φοιτητής.
Πρώτη θέση στον ελληνικό τελικό το 2010, ήδη περιλαμβάνονται στις πρώτες 3 θέσεις της διεθνούς κατάταξης και συμμετέχουν στον διεθνή τελικό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, 8-13 Ιουλίου 2011.

Imagine Cup 2011: Αλέξιος Τζανετόπουλος, Φίλιππος Πρωτογερίδης και Δημήτρης Στριπέλης, προπτυχιακοί φοιτητές.
Δεύτερη θέση στον ελληνικό τελικό 2011.

Οι παρουσιάσεις γίνονται στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών (http://sdep.cs.aueb.gr/).
http://venus.cs.aueb.gr/forum/viewtopic.php?f=10&t=9366
Image
Facebook Profile
God is Real, unless declared Integer.
Post Reply

Return to “Συνέδρια - Σεμινάρια”