Σημαντικό πρόβλημα ασφαλείας στο Linux θέτει τους χρήστες σε κίνδυνο

Συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν λειτουργικά συστήματα (Linux, *BSD, MacOS, Windows, κτλ.) .
Post Reply
User avatar
MpoMp
Venus Former Team Member
Posts: 6614
Joined: Mon Oct 04, 2010 9:31 pm
Gender:
Contact:

Σημαντικό πρόβλημα ασφαλείας στο Linux θέτει τους χρήστες σε κίνδυνο

Post by MpoMp » Sat May 18, 2013 11:36 am

Critical Linux vulnerability imperils users, even after “silent” fix

For more than two years, the Linux operating system has contained a high-severity vulnerability that gives untrusted users with restricted accounts nearly unfettered "root" access over machines, including servers running in shared Web hosting facilities and other sensitive environments. Surprisingly, most users remain wide open even now, more than a month after maintainers of the open-source OS quietly released an update that patched the gaping hole.

The severity of the bug, which resides in the Linux kernel's "perf," or performance counters subsystem, didn't become clear until Tuesday, when attack code exploiting the vulnerability became publicly available (note: some content on this site is not considered appropriate in many work environments). The new script can be used to take control of servers operated by many shared Web hosting providers, where dozens or hundreds of people have unprivileged accounts on the same machine. Hackers who already have limited control over a Linux machine—for instance, by exploiting a vulnerability in a desktop browser or a Web application—can also use the bug to escalate their privileges to root. The flaw affects versions of the Linux kernel from 2.6.37 to 3.8.8 that have been compiled with the CONFIG_PERF_EVENTS kernel configuration option.

"Because there's a public exploit already available, an attacker would simply need to download and run this exploit on a target machine," Dan Rosenberg, a senior security researcher at Azimuth Security, told Ars in an e-mail. "The exploit may not work out-of-the-box on every affected machine, in which case it would require some fairly straightforward tweaks (for someone with exploit development experience) to work properly."

The fix to the Linux kernel was published last month. Its documentation did not mention that the code patched a critical vulnerability that could jeopardize the security of organizations running Linux in highly sensitive environments. This lack of security advisories has been standard practice for years among Linus Torvalds and other developers of the Linux kernel—and has occasionally been the subject of intense criticism from some in security circles.

Now that a fix is available in the kernel, it will be folded into all of the affected stable kernel releases offered by kernel.org, which maintains the Linux core code. Individual distributions are expected to apply the fix to their kernels and publish security updates in the coming days.

[...]
Πηγή


Interdasting...
Any fool can make something complicated. It takes a genius to make it simple.
MpoMp @ Discord
Post Reply

Return to “Λειτουργικά συστήματα”