Το KDE 4 γίνεται cross-platform!

Συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν λειτουργικά συστήματα (Linux, *BSD, MacOS, Windows, κτλ.) .
Post Reply
User avatar
P3
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2722
Joined: Mon Mar 22, 2004 4:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: !! El Paso !!

Το KDE 4 γίνεται cross-platform!

Post by P3 » Thu Jan 24, 2008 11:32 am

The KDE desktop environment is going cross-platform with support for the Windows and Mac OS X operating systems. In addition to porting the core KDE libraries and applications, developers are also porting popular KDE-based software like the Amarok audio player and the KOffice productivity suite. New KDE binaries for Windows were released yesterday and are now available from KDE mirrors through an automated installer program. The Mac OS X port is made available via BitTorrent in universal binary format."
Ryan writes to tell us Applexnet is reporting that Zack Rusin, a lead developer of KDE, has confirmed that KDE 4 will be able to run and display Dashboard widgets similar to Mac OS X 10.4. From the article:
"Basically, this means that a layer (similar in some ways to layers in Adobe Photoshop) in the KDE desktop could function the same way that Dashboard does in Mac OS X. Widgets themselves are not inherently difficult to write nor properly interpret, since they are usually just HTML and Javascript (although Cocoa code can be included, the developer's skills permitting). Furthermore, since Konqueror and Safari share very nearly the same rendering engine, KHTML and WebKit, this too will simplify the process."
A preliminary version of KOffice has been built natively on Mac OS X. It looks like a lot of the hard part is over, and now a lot of cleaning up and bug fixes stand between Mac OS X and a free full featured office suite."
Πηγές:
http://apple.slashdot.org/article.pl?si ... 23/1848227
http://apple.slashdot.org/article.pl?si ... 02/1641259
http://apple.slashdot.org/article.pl?si ... 02/1930232
"Το δικό μου το ποίημα δεν έχει ομοιοκαταληξία.", ο υπογράφων
Post Reply

Return to “Λειτουργικά συστήματα”