Τι είναι η ενεργοποίηση προϊόντων των Windows XP

Συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν λειτουργικά συστήματα (Linux, *BSD, MacOS, Windows, κτλ.) .
Post Reply
theo_
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 488
Joined: Wed Apr 21, 2004 12:00 am
Location: a world without time

Τι είναι η ενεργοποίηση προϊόντων των Windows XP

Post by theo_ » Fri Apr 30, 2004 10:47 pm

Τι είναι η ενεργοποίηση προϊόντων των Windows XP;

Λόγω πειρατείας και άλλων μορφών μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, οι χρήστες δεν μπορούν πάντα να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν ένα γνήσιο αντίγραφο των Windows XP. Ο στόχος της ενεργοποίησης προϊόντος είναι η μείωση ενός είδους πειρατείας γνωστής ως περιστασιακή αντιγραφή. Η περιστασιακή αντιγραφή είναι η κοινή χρήση και η εγκατάσταση του λογισμικού που δε συμμορφώνεται με την άδεια χρήσης τελικού χρήστη ή Άδεια για το λογισμικό και υπολογίζεται ότι αποτελεί το ήμισυ όλων των πειρατικών εγκαταστάσεων. Η Microsoft ανέπτυξε την τεχνολογία Ενεργοποίησης προϊόντος για τα Windows εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι η κάθε άδεια για τα Windows XP να εγκαθίσταται σύμφωνα με την Άδεια και όχι σε περισσότερους από τον περιορισμένο αριθμό (συνήθως ένας) των υπολογιστών που επιτρέπονται από την Άδεια του προϊόντος. Εργαστήκαμε για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη την ενεργοποίηση μιας εγκατάστασης των Windows XP με άδεια.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ο οδηγός εγκατάστασης σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος του φακέλου του CD-ROM των Windows. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ένας αλφαριθμητικός κώδικας 25 χαρακτήρων που εικονίζεται σε πέντε ομάδες των πέντε χαρακτήρων η κάθε μία (για παράδειγμα, BCDFG-12345-HJKLM-67890-NPQRS). Κρατήστε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος σε ασφαλές μέρος και μην τον γνωστοποιείτε σε άλλους. Αυτός ο αριθμός-κλειδί προϊόντος αποτελεί τη βάση για την ικανότητά σας να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε τα Windows.
Ο αριθμός-κλειδί αποτελεί επίσης τη βάση για το αναγνωριστικό προϊόντος που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση των Windows XP. Κάθε παρουσία των Windows XP με άδεια διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος, το οποίο διαθέτει 20 χαρακτήρες με την εξής διάρθρωση: 12345-123-1234567-12345. Το αναγνωριστικό αναφέρεται στις ιδιότητες του εικονιδίου Ο υπολογιστής μου.
Μόνο για τους σκοπούς της ενεργοποίησης προϊόντος, δημιουργείται και ένα μη μοναδικό αναγνωριστικό υλικού από γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία συστήματος. Τα αρχεία της μονάδας του σκληρού δίσκου δεν εξετάζονται ούτε χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας για τη δημιουργία αναγνωριστικού υλικού. Η ενεργοποίηση προϊόντος είναι εντελώς ανώνυμη. Για να διασφαλιστεί η τήρηση του απορρήτου, δημιουργείται το αναγνωριστικό υλικού μέσω του μονόδρομου κατακερματισμού. Για τη δημιουργία μονόδρομου κατακερματισμού, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ενός αλγορίθμου για τη δημιουργία νέας αλφαριθμητικής συμβολοσειράς. Είναι αδύνατος ο υπολογισμός των αρχικών πληροφοριών από τη συμβολοσειρά του αποτελέσματος.
Το αναγνωριστικό υλικού χρησιμοποιείται μαζί με το αναγνωριστικό προϊόντος για τη δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού εγκατάστασης. Είτε επιλέξετε την ενεργοποίηση μέσω σύνδεσης στο Internet είτε μιλώντας με κάποιον εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft, το αναγνωριστικό εγκατάστασης είναι η μοναδική πληροφορία που απαιτείται για την ενεργοποίηση των Windows XP.
Εάν πραγματοποιήσετε ενεργοποίηση μέσω σύνδεσης με το Internet, το αναγνωριστικό εγκατάστασης αποστέλλεται αυτόματα. Όταν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε μέσω του Internet, τα Windows επιχειρούν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική σύνδεση με την Microsoft μέσω του Internet. Εάν δεν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία παροχής Internet, όμως έχετε ένα μόντεμ συνδεδεμένο τηλεφωνική γραμμή, ο οδηγός εντοπίζει το μόντεμ και επιχειρεί να πραγματοποιήσει απευθείας σύνδεση με την Microsoft.
Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής σύνδεσης, σας ζητείται να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της υποστήριξης πελατών μέσω τηλεφώνου. Στο μήνυμα αυτό, σας εμφανίζεται το αναγνωριστικό εγκατάστασης. Ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα σας ζητήσει να διαβάσετε το αναγνωριστικό εγκατάστασης μέσω τηλεφώνου.
Η ενεργοποίηση είναι εντελώς ανώνυμη και δεν απαιτείται καμία προσωπική πληροφορία αναγνώρισης ταυτότητας. Το αναγνωριστικό εγκατάστασης καταγράφει μια συσχέτιση του αναγνωριστικού προϊόντος με τον υπολογιστή σας και επιστρέφεται μια επιβεβαίωση. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή αυτόν απεριόριστες φορές. Ωστόσο, εάν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τα Windows σε διαφορετικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας εκείνο τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft μέσω τηλεφώνου.
Έως ότου ενεργοποιήσετε το δικό σας αντίγραφο των Windows XP, ένα εικονίδιο "Ενεργοποίηση" εμφανίζεται στην περιοχή ενημέρωσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο για την προετοιμασία της ενεργοποίησης. Το εικονίδιο αυτό δεν θα εμφανίζεται στην περιοχή ενημέρωσης μετά την ενεργοποίηση των Windows XP.
Έχετε 30 μέρες περίοδο χάρητος για να ενεργοποιήσετε την εγκατάσταση των Windows που διαθέτετε. Εάν η περίοδος χάρητος λήξει και δεν έχετε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, όλες οι δυνατότητες των Windows XP θα σταματήσουν να λειτουργούν εκτός από τη δυνατότητα ενεργοποίησης του προϊόντος.
People are never more insecure than when they become obsessed with their fears at the expense of their dreams
theo_
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 488
Joined: Wed Apr 21, 2004 12:00 am
Location: a world without time

Eνεργοποίηση ή Δήλωση ?

Post by theo_ » Fri Apr 30, 2004 10:51 pm

Καταρχήν σόρυ για το μέγεθος του προηγούμενου post! :oops:

Το παρών είναι θα ξεδιαλύνει αρκετά την διαφορά μεταξύ της
ενεργοποίησης και της δήλωσης των Windows!! :!:

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ την ενεργοποίησης του λειτουργικού συστήματος Windows και της δήλωσης του.
Η ενεργοποίηση δεν είναι το ίδιο με τη δήλωση προϊόντος. Η ενεργοποίηση είναι εντελώς ανώνυμη και δεν απαιτεί τη συμπλήρωση καμιάς απολύτως προσωπικής πληροφορίας αναγνώρισης ταυτότητας. Η ενεργοποίηση απαιτείται και εξασφαλίζει την αποφυγή εγκατάστασης κάθε προϊόντος Windows σε περισσότερους από τον περιορισμένο αριθμό (συνήθως ένας) υπολογιστών που επιτρέπεται στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη ή Άδεια για το λογισμικό.
Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, μπορείτε να δηλώσετε το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε. Η δήλωση δεν απαιτείται, ωστόσο η δήλωση του αντιγράφου σας εξασφαλίζει τη λήψη υποστήριξης για το προϊόν, πληροφορίες ενημέρωσης προϊόντος και άλλα οφέλη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης χρειάζονται λίγα μόνο λεπτά της ώρας. Τα προσωπικά στοιχεία (για παράδειγμα, πληροφορίες "επαφής" όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) απαιτούνται εάν αποφασίσετε να κάνετε τη δήλωση.
Έχετε 30 μέρες περίοδο χάρητος για να ενεργοποιήσετε την εγκατάσταση των Windows που διαθέτετε. Εάν η περίοδος χάρητος λήξη και δεν έχετε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, όλες οι δυνατότητες θα σταματήσουν να λειτουργούν εκτός από τη δυνατότητα ενεργοποίησης του προϊόντος.
Σημειώσεις:
• Εάν δεν έχετε ακόμα ενεργοποιήσει ταWindows XP, μπορείτε να προετοιμάσετε την ενεργοποίηση οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Ενεργοποίηση των Windows" στην περιοχή ενημέρωσης. Όταν ενεργοποιήσετε τα Windows XP, αυτό το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την περιοχή ενημέρωσης.
• Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να ανοίξετε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" των Windows:
o Για να ανοίξετε ένα στοιχείο του μενού "Εργαλεία συστήματος", κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα, στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και κάντε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο., και στη συνέχεια κάντε κλικ στην Ενεργοποιήση των Windows.
o Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση, και πληκτρολογήστε "oobe/msoobe /a"..
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση προϊόντος για τα Windows, ανοίξτε τον "Οδηγό δήλωσης προϊόντος" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε "regwiz /r".
People are never more insecure than when they become obsessed with their fears at the expense of their dreams
User avatar
TaRaNTuLa
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1598
Joined: Fri Apr 30, 2004 4:54 pm
Academic status: PhD
Gender:
Location: MMLab

Post by TaRaNTuLa » Sat May 01, 2004 3:00 am

Βασικά,θεωρώ όλη αυτή την ιστορία με το activation των Windows μια βλακεία(sorry!!)...Δεν υπάρχει σχεδόν καμία δικλείδα ασφαλείας...χαρακτηριστικά,έχω κάνει αρκετές φορές format το pc μου και έχω ξαναπεράσει τα XP(και δύο φορές σε μια μέρα σε κάποια φάση,λόγο λάθους,μαζί με 2 activations!!!!! :shock: ).Αυτοί(στη Microsoft) που ξέρουν ότι εγώ έβαλα και ξαναέβαλα τόσες φορές τα ΧΡ στον υπολογιστή μου και μόνο και όχι και σε άλλους 10;;;Βέβαια,το μεγάλο "ζόρι" έρχεται με τη νέα γενιά Windows,όπου activation θα γίνεται μόνο την πρώτη φορά που θα εγκαθίσταται το λειτουργικό.Μετά,άμα κάνεις format,για να τα ξαναενεργοποιήσεις θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στον αντιπρόσωπο εδώ,για να σου δώσουν ένα ΝΕΟ κωδικό....
Tamiya rulezZz....

TL-01 Full Carbon, TL-01 Upgraded, FF-01 Upgraded, M03, CC-01, ΤΤ-01 TypeE, Volvo και Scania Trucks και η λίστα συνεχίζεται...
User avatar
koki
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 403
Joined: Fri Apr 30, 2004 5:19 pm
Academic status: N>4
Location: Αργυρούπολη
Contact:

Post by koki » Sat May 01, 2004 9:25 am

Συγγνώμη για το προβλέψιμο της απάντησης.. αλλά ..Linux... *BSD... έστω MacOsX (λιγότερο κομπλεξικό, πολύ πιο σταθερό και πολύυυυυυυ πιο όμορφο, αν και "εμπορικό")
``Άναρθρες κραυγές τύπου απόλυσης από στρατό' ' + ``'Άναρθρες κραυγές τύπου θα πάω στο Παρίσι' ' + ``Άναρθρες κραυγές τύπου μαμά μου φοβάμαι' '

Τα βλογς είναι σαν τις ********, όλοι έχουν από μία ;)

Death By Popcorn : Η απάντηση σε κάθε εσωτερική και εξωτερική σινε/σειρο-αναζήτηση. :D
User avatar
vagalati
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 579
Joined: Tue Mar 16, 2004 2:46 pm
Location: 7000 miles away from aueb

Post by vagalati » Sat May 01, 2004 2:23 pm

Αυτή η Ιστορία με το Longhorn είναι πολύ αστεία!
Στην αρχή η M$ έλεγε ότι θα είναι ένα επαναστατικό προιόν, και δεν είχε άδικο
με τόσα πολλά καλούδια που θα υποστήριζε. Έχω στα χέρια μου το τεύχος Νοεμβρίου 2001 του "Computer για όλους"
και στη σελ. 62 αναφέρει τα σχέδια της M$ για το .NET και τα Windows. Λέει:

2001: Windows XP, Ενοποίηση λειτουργικών συστημάτων και ενσωμάτωση στοιχείων της πλατφόρμας .ΝΕΤ
2002: Longhorn, Μεταβατικό στάδιο ή επανέκδοση των WinXP με λιγότερες λειτουργίες;
2003: BlackComb, Πλήρης αλλιλεπίδραση με τη νέα πλατφόρμα (.ΝΕΤ)

Μετά τα XP τίποτα απο αυτά δεν έχει γίνει ακόμα... Το Longhorn λέγανε αργότερα ότι θα βγεί τέλη 2004/αρχές 2005.
Μετά έγινε 2006! Πρόσφατα είχα διαβάσει στο OSNews ότι η M$ κάνει περικοπές στα χαρακτηριστικά που αρχικά είχαν σχεδιαστεί
με σκοπό να προλάβει το χρονοδιάγραμμα (Δεν είμαι σίγουρος αλλά ένα απο αυτά θα ήταν το WinFS, το νέο filesystem).

Γι'αυτό κοιτάξτε και ενναλλάκτικές λύσεις όπως MacOSX (για τους παραπονιάριδες, όποιος θέλει να πάρει laptop ας σκεφτεί τη λύση ενος iBook ή PowerBook) ή άλλων *n*x clones.
Πάντος η μετάβαση στο Linux είναι δύσκολη, αλλά μόλις εξοικειωθεί κάποιος τα πράγματα θα του φαίνονται
πολύ εύκολα. (Δυστυχώς αν θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια αναγκαστικά κρατάμε και ένα partition με Windows καθώς τα παιχνίδια
για Linux και MacOSX είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με αυτά για Windows).
Ni!! Ni!! Ni!!
User avatar
koki
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 403
Joined: Fri Apr 30, 2004 5:19 pm
Academic status: N>4
Location: Αργυρούπολη
Contact:

Post by koki » Sat May 01, 2004 2:34 pm

Εύγε νέε μου. Δε χρειάζεται καν να αναφέρω τις τιμές των ibook. Τα συνιστώ ανεπιφύλακτα όλα τα μηλαράκια(μιλάω εκ πείρας).
Αλλά το λινουξάκι είναι και θα παραμείνει η πρώτη αγάπη :)))
Αλίμονο! Λίγο να συνηθίσεις και αν του φερθείς με αγάπη σε ανταμοίβει. Άσε που μαθαίνεις τόσα πολλά! Συνειδητοποιείς ΤΙ είναι αυτό που κάνεις.
Καλός ο Κάβουρας και ο Μήλης, αλλα το real thing είναι άλλο πράγμα, βρε παιδί μου.
Τα παιχνίδια είναι ένα θέμα, αλλά κατ'αρχάς για Μακηδες βγαίνουν τα περισσότερα διάσημα, καθότι η αγορά στην Αμερική είναι διαφορετική από εδώ. Έπειτα, δεν υπάρχει τίποτα πιο εθιστικό από το frozen bubble (ειδικά στο cslab ;-) )
Kαι ειδικά μετά από μια υπενθύμιση του HdKiller για λινουξάκι είχα βρει την πιο καλή μηχανή που έχω συναντήσει για reversi/othello.

Όλα είναι θέμα συνήθειας, φυσικά. Αλλά είναι σα να πας με το Άτος όταν έχεις το ιμπρέζα στο γκαράζ να κάθεται.
``Άναρθρες κραυγές τύπου απόλυσης από στρατό' ' + ``'Άναρθρες κραυγές τύπου θα πάω στο Παρίσι' ' + ``Άναρθρες κραυγές τύπου μαμά μου φοβάμαι' '

Τα βλογς είναι σαν τις ********, όλοι έχουν από μία ;)

Death By Popcorn : Η απάντηση σε κάθε εσωτερική και εξωτερική σινε/σειρο-αναζήτηση. :D
Post Reply

Return to “Λειτουργικά συστήματα”