The open book project

Εδώ μπαίνουν θέματα σχετικά με βιβλία.
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

The open book project

Post by rapadder » Sun Jul 02, 2006 2:53 pm

Στόχος

Στόχος του εγχειρήματος “The open book project” είναι να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που έχουν κλίση στο γραπτό λόγο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την συγγραφή ενός συνόλου κειμένων, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί είτε με την έκδοση ενός Βιβλίου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μέσα από αυτό το έργο θα δοθεί η δυνατότητα σε νέα άτομα να δοκιμάσουν τις συγγραφικές τους ικανότητες και να λειτουργήσουν σε ένα ανεξάρτητο πλαίσιο ως μέλη μιας μικρής ομάδας που αγαπάει το Βιβλίο και προωθεί την δημιουργικότητα.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Απευθυνόμαστε σε άτομα ηλικίας 18-30 ετών που θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους ως ερασιτέχνες συγγραφείς. Δεν απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, καθότι θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί σε ένα βαθμό να γράψει αξιόλογα κείμενα, αρκεί να έχει όρεξη, μια καλή ιστορία στο μυαλό του και λίγο μεράκι. Στην πράξη όμως θα συνεργαστούμε με 5 άτομα (λόγω περιορισμών κόστους και της επίτευξης καλύτερου συντονισμού), οπότε θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαδικασία επιλογής. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε κυρίως με φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, σπουδαστές) χωρίς να αποκλείσουμε κάποια άλλη κατηγορία νέων ατόμων.

Συγγραφή έργου

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι να δοθεί μια περίληψη 1-2 σελίδων και το υποψήφιο μέλος του “The open book project” να πρέπει να γράψει μια ιστορία 30-40 σελίδων που να βασίζεται σε αυτήν την περίληψη. Ύστερα από συνεννόηση θα μπορεί να προτείνει αλλαγές/ τροποποιήσεις στην προτεινόμενη ιστορία. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος θα μπορεί να προτείνει μια δική του περίληψη, αν και για αυτό το σκοπό θα πρέπει να υπάρξει εκτενής συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. Είναι πιθανό να προταθούν και περιλήψεις που να αφορούν την ανάπτυξη κάποιου κειμένου που θα είναι παρωδία ενός γνωστού Βιβλίου. Το σημαντικό είναι να αισθάνεται άνετα το μέλος του “The open book project” με το θέμα που θα αναπτύξει, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Σε κάθε μέλος αντιστοιχεί ένα θέμα, δηλαδή θα προταθούν τουλάχιστον 5 θέματα προς ανάπτυξη.

Οφέλη συμμετοχής

Πέρα από τα μη απτά οφέλη που θα υπάρξουν για τους συμμετέχοντες, πρόθεση της οργανωτικής επιτροπής είναι να υπάρξει και μια συμβολική οικονομική ανταμοιβή. Σκοπός δεν είναι να «πληρώσει» τους συμμετέχοντες, αφενός γιατί δεν θα θέλαμε το κίνητρο συμμετοχής να είναι καθαρά οικονομικό, αφετέρου γιατί δεν μπορούμε να προσφέρουμε παρά συμβολικές αμοιβές και (όπως υποδηλώνει και ο τίτλος) θεωρούμε ότι το μέλος του “The open book project” θα θελήσει να συμμετάσχει πολύ περισσότερο για να δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό του να αναδείξει τις συγγραφικές ικανότητες του απ’ ότι για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εξάλλου με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο συγγραφέας ενός κειμένου/ Βιβλίου διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εμπορική αξιοποίηση του. Με βάση την λογική αυτή, όλα τα μέλη του “The open book project” θα είναι σε ένα βαθμό «επενδυτές» σε μια ενδεχόμενη μετέπειτα προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης των κειμένων που θα παραχθούν. Επειδή όμως η μελλοντική αξιοποίηση των κειμένων είναι ένα θέμα που δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, πρέπει να υπάρχει ένα είδος άμεσης, υλικής αμοιβής. Έτσι για την συγγραφή μιας περίληψης 30-40 σελίδων θα υπάρξει η χρηματική αμοιβή των 60 Ευρώ. Αν το κείμενο ξεπεράσει τις 40 σελίδες ή κατά την κρίση της επιτροπής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί στα 80 Ευρώ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν κείμενο που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει σε 3 δόσεις με τραπεζική κατάθεση. Με την ανάθεση του θέματος το μέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην οργανωτική επιτροπή έναν αριθμό λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν τα μέλη να εξασφαλίσουν την πληρωμή τους (εντός μιας προκαθορισμένης ημερομηνίας) και να μπορέσει η οργανωτική επιτροπή να αποδείξει (μέσω του αποδεικτικού κατάθεσης) ότι όντως πραγματοποίησε τις πληρωμές. Η δημιουργία λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς μπορεί να γίνει με αστυνομική ταυτότητα και με οποιοδήποτε μικροποσό για αρχική κατάθεση (π.χ. 10 – 20 Ευρώ). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του μέλους. Αποκλείονται καταθέσεις σε τρίτα πρόσωπα (γονείς, αδέλφια, φίλοι κλπ).
Με την ανάθεση του θέματος και την υποβολή των δικαιολογητικών θα κατατεθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών 10 Ευρώ στον λογαριασμό του μέλους. Σε μια ενδιάμεση ημερομηνία από την ανάθεση του θέματος (περίπου 30 μέρες), θα σταλεί από το υποψήφιο μέλος ένα κομμάτι της εργασίας που έχει ήδη ετοιμάσει (π.χ. οι πρώτες 20 σελίδες). Τότε θα κατατεθούν (εντός 3 εργάσιμων ημερών) στο λογαριασμό του άλλα 20 Ευρώ. Τα υπόλοιπα 30-50 Ευρώ θα κατατεθούν με την τελική παράδοση του κειμένου.

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

2 Ιουλίου – 15 Ιουλίου: Ανακοίνωση θεμάτων και επιλογή μελών
7 Ιουλίου: Υποβολή ανεξάρτητων προτάσεων
20 Ιουλίου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μελών (θα επιλεγούν 5 μέλη)
20 Αυγούστου: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εργασίας (αποστολή τμήματος του κειμένου).
20 Σεπτεμβρίου: Τελική παράδοση του κειμένου

Δήλωση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω e-mail για κάθε θέμα (περίληψη) που θα ανακοινωθεί στην ημερομηνία που θα περιέχεται στο έγγραφο του θέματος. Συνήθως η ημερομηνία θα είναι μια εβδομάδα από την ημερομηνία ανακοίνωσης του θέματος. Τα προτεινόμενα θέματα θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι της 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stamrapanakis@gmail.com e-mail με θέμα «Δήλωση συμμετοχής στο “The open book project”» στο οποίο θα επισυνάπτουν:
• Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες).
• Όσοι το επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να στείλουν κάποιο κείμενο στο οποίο θα περιγράφουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, όπως γιατί θέλουν να συμμετάσχουν, τι Βιβλία τους αρέσει να διαβάζουν, ποια Βιβλία έχουν διαβάσει τελευταία κλπ.

Αν η συμμετοχή ξεπεράσει την αναμενόμενη τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να κληθούν κάποιοι συμμετέχοντες σε προσωπική συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα απαντηθούν προσωπικά. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και τα στοιχεία τους δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους (να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμο), υπογράφοντας κατάλληλη δήλωση εχεμύθειας που θα συντάξει ο νομικός εκπρόσωπος του “The open book project”. Η οργανωτική επιτροπή όμως θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία τους, ώστε αφενός να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις τραπεζικές καταθέσεις (πληρωμές) και αφετέρου να μπορεί να επιβεβαιώσει τα όρια ηλικίας.

Παραδοτέα

Τα κείμενα θα έχουν γραφεί στην εφαρμογή Microsoft Word. Οι ρυθμίσεις είναι γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12 και μονό διάστιχο. Θα υπάρξει και σχετικό template (πρότυπο) διαθέσιμο.

Πληροφορίες

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο e-mail stamrapanakis@gmail.com ή να θέσουν το ερώτημα τους στο forum και να περιμένουν την απάντηση του χρήση rapadder.

Σημείωση: Η οργανωτική επιτροπή δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική ακύρωση του εγχειρήματος, αν οι αιτήσεις που υποβληθούν δεν κριθούν ικανοποιητικές. Σε κάθε περίπτωση, σε όσα μέλη έχει ήδη ανατεθεί κάποιο θέμα, αυτά τα μέλη θα πληρωθούν κανονικά με βάση τα παραπάνω.
Last edited by rapadder on Mon Jul 03, 2006 3:06 pm, edited 4 times in total.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
lumenintervalum
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2377
Joined: Thu May 06, 2004 7:06 pm
Location: somewhere far beyond..
Contact:

Post by lumenintervalum » Sun Jul 02, 2006 10:12 pm

τι θέμα θα έχουν οι ιστορίες/τα κείμενα?
πρόκειται για λογοτεχνία ή για επιστημονικά άρθρα/έρευνα?
We are just a moment in time
A blink of an eye
A dream for the blind
Visions from a dying brain
I hope you don't understand
_______________________
scraps& photo gallery στο deviantart- last update 25/08/06
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 03, 2006 12:00 am

Πρόκειται καθαρά για λογοτεχνία. Μέχρι αύριο το βράδυ θα είναι έτοιμο το πρώτο θέμα προς ανάπτυξη. Μέχρι της 13 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί και τα πέντε θέματα.
Last edited by rapadder on Mon Jul 03, 2006 9:19 pm, edited 1 time in total.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
N@z_Plir
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 291
Joined: Thu Jun 29, 2006 2:09 pm

Post by N@z_Plir » Mon Jul 03, 2006 12:55 pm

Δεν υπάρχει κάποιο site στο οποίο να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τι ακριβώς γίνεται αλλά και άμεση ενημέρωση?
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 03, 2006 1:07 pm

Όχι. Μπορείς να θέσεις εδώ την ερώτηση σου. Πρακτικά θα επιλεγούν 5 άτομα που θα αναπτύξουν τα αντίστοιχα θέματα. Οπότε θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να αναπτυχθεί ξεχωριστή σελίδα όταν το πλήθος των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση είναι τόσο μικρό.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
HdkiLLeR
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 4356
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:41 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: New York, NY
Contact:

Post by HdkiLLeR » Mon Jul 03, 2006 1:11 pm

rap nice try!

btw: Μήπως πιο σωστό είναι the open book project;
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GCS d-->--- s+:+ a- C++(+++) BILS++++$ P--- L++++>+++++ E--- W+++ N+ o+ K w--
O M+ V-- PS++>+++ PE- Y++ PGP++ t+ 5+ X+ R* tv b++ DI- D+ G+++ e+++>++++ h r++ y++
------END GEEK CODE BLOCK------

"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." -- Dennis Ritchie
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 03, 2006 1:54 pm

Χμμ, σωστα. Αν μπορείς άλλαξε τον τίτλο του θέματος. Αν δεν μπορείς, ας το αφήσουμε έτσι.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
Ethel
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2395
Joined: Fri Mar 19, 2004 10:41 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: New York City, NY
Contact:

Post by Ethel » Mon Jul 03, 2006 2:25 pm

rapadder wrote:Χμμ, σωστα. Αν μπορείς άλλαξε τον τίτλο του θέματος. Αν δεν μπορείς, ας το αφήσουμε έτσι.
Done by me.

Καλή τύχη με την προσπάθεια, ακούγεται ενδιαφέρουσα
There's no place like 127.0.0.1
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 03, 2006 9:15 pm

Ύστερα από πολύ σκέψη η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να αφήσει τα υποψήφια μέλη ελεύθερα να αναπτύξουν μια ιστορία (με βάση τα όσα ορίζονται παραπάνω) η οποία θα έχει τον τίτλο "Η αντεπανάσταση". Το σκεπτικό της αλλαγής είναι ότι ο υποψήφιος συγγραφέας θα πρέπει να είναι ελεύθερος να αναπτύξει το θέμα του και να μην περιορίζεται από το σενάριο που θα του υποδείξει η επιτροπή. Τα υποψήφια μέλη μπορούν να φανταστούν μια οποιαδήποτε ιστορία με αυτόν τον τίτλο. Θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουλίου να έχουν στείλει ένα κείμενο από 2 έως και 3 σελίδες το οποίο δεν θα περιέχει την περίληψη, αλλά ένα αποσπασμα της ιστορίας τους. Το απόσπασμα θα χρησιμεύσει στο να μπορέσει η επιτροπή να αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψηφίων μελών, το ύφος γραφής κλπ. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί το όνομα του μέλους που επιλέχθηκε και ο ίδιος θα αναλάβει να γράψει την υπόλοιπή ιστορία έπειτα από συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με μέλη της οργανωτικής επιτροπής.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
fotini
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 245
Joined: Fri Aug 20, 2004 12:54 pm
Academic status: Alumnus/a

Post by fotini » Tue Jul 04, 2006 7:11 pm

Δηλαδή μπορεί να γράψει ο καθένας μια οποιαδήποτε ιστορία με αυτό τον τίτλο;Δεν σε ενδιαφέρει αν θα είναι κωμική ή δραματική ή οτιδήποτε;
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Tue Jul 04, 2006 7:39 pm

Όχι, ας είναι οτιδήποτε (εκτός από πορνογράφημα :)). Γράψε 2-3 σελίδες και εάν είναι καλές, θα σου ανατεθεί να γράψεις μια ιστορία 30-40 σελίδων δικής σου επιλογής όσον αφορά το ύφος, το θέμα, τους χαρακτήρες κλπ. Θα υπάρξει μια συμφωνία για το γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας (απλά και μόνο για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι αντιγραφή). Κατά τα άλλα, εμπιστευόμαστε τις ικανότητες του μέλους που θα επιλεγεί.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
lumenintervalum
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2377
Joined: Thu May 06, 2004 7:06 pm
Location: somewhere far beyond..
Contact:

Post by lumenintervalum » Tue Jul 04, 2006 11:22 pm

ποια είναι η επιτροπή?
We are just a moment in time
A blink of an eye
A dream for the blind
Visions from a dying brain
I hope you don't understand
_______________________
scraps& photo gallery στο deviantart- last update 25/08/06
User avatar
xrokos
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1072
Joined: Fri Nov 04, 2005 12:59 pm

Post by xrokos » Tue Jul 04, 2006 11:23 pm

Γ@@@τη ιδέα, βέβαια άν είχαμε μια παράγραφο θα μας βοηθούσε.Από ό,τι κατάλαβα θέλετε να δείτε ποιοι έχουν λίγο παραπάνω ταλέντο από τον απλό άνθρωπο για να συμφωνήσετε μετά να γράψουν οι πέντε ένα βιβλίο.Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι εγώ ή άλλα μέλη πείτε το μας!
Horrific, deplorable violence is okay, as long as people don't say any naughty words!
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Wed Jul 05, 2006 12:07 am

lumenintervalum wrote:ποια είναι η επιτροπή?
Οι περιλήψεις των 2-3 σελίδων θα σταλούν σε 3-4 άτομα που συνιστούν την επιτροπή. Είναι άτομα (από διάφορες σχολές) που είναι βιβλιοφάγοι και έχουν μια ειδική σχέση με το Βιβλίο. Κάποιοι από αυτούς είναι φίλοι μου και θα συμμετάσχουν με δικά τους κείμενα (δωρεάν). Όμως μας ενδιαφέρει να βρούμε νέα άτομα, όχι να γράφουμε κείμενα μεταξύ μας :-).
xrokos wrote:Γ@@@τη ιδέα, βέβαια άν είχαμε μια παράγραφο θα μας βοηθούσε.Από ό,τι κατάλαβα θέλετε να δείτε ποιοι έχουν λίγο παραπάνω ταλέντο από τον απλό άνθρωπο για να συμφωνήσετε μετά να γράψουν οι πέντε ένα βιβλίο.Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι εγώ ή άλλα μέλη πείτε το μας!
Στην αρχή είχαμε σκεφτεί να είχατε κανονική ιστορία να αναπτύξετε. Μετά από διαφωνίες και ενστάσεις καταλήξαμε στο ότι κάτι τέτοιο ίσως να περιόριζε κάποια άτομα. Έτσι είπαμε να το κάνουμε πολύ γενικό, ώστε να μην βάλουμε την φαντασία σε καλούπια. Επειδή στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να γραφτεί ολόκληρο Βιβλίο, περιοριζόμαστε στα να έχουμε στο τέλος 5 αξιόλογες ιστορίες των 30-40 σελίδων γραμμένες από 5 διαφορετικά άτομα.
Μπορείς να βοηθήσεις χρήστη xroko. Αν έχεις φίλους ή γνωστούς που έχουν ειδική σχέση με το Βιβλίο ή θέλουν να δώσουν στον εαυτό τους μια ευκαιρία, πρότεινε τους να συμμετάσχουν. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε μαζί τους τις ιδέες τους!
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
semiramis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Tue Jul 06, 2004 9:28 am
Location: athens d.c.

Post by semiramis » Wed Jul 05, 2006 4:55 pm

Καλημέρα σε όλους !
Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα ανακοινωθεί το επόμενο θέμα :?:
Ευχαριστώ πολύ :)
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Wed Jul 05, 2006 6:55 pm

Θα ανακοινωθεί σήμερα το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου μπορεί ο καθένας να προτείνει ένα δικό του θέμα (στείλτε το με e-mail). Μπορείτε να στείλετε τις 2-3 σελίδες ανάπτυξης του θέματος σας αργότερα, (αντίστοιχα και με ότι ισχύει και για το θέμα που έχει προταθεί).
Το 2o θέμα θα έχει τίτλο "Οι μάγισσες της Νέας Σμύρνης". Προθεσμία παράδοσης η Τετάρτη 12 Ιουλίου.
Το 3o θέμα θα ασχολείται με την φανταστική λογοτεχνία. Επειδή η φανταστική λογοτεχνία περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες και επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το παραγόμενο κείμενο θα είναι πρωτότυπο, θα υπάρχει προσωπική συνάντηση με όσους ενδιαφερθούν. Ημερομηνία υποβολή αίτητησης θα είναι το Σάββατο 15 Ιουλίου.

Ενδεικτικά παραθετω τις παρακάτω πηγές για όσους θέλουν να πάρουν ιδέες:
Ξωτικά http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF% ... E%BA%CE%AC
Περιοδικό "Συμπαντικές Διαδρομές" http://www.innerzed.com/sites/kosmic/index.html
Βιβλία Φανταστικής Λογοτεχνίας http://www.megamarket.gr/fantasy-c-110_427.html
Το Βασίλειο του Φανταστικού http://fankingdom.sff.gr/humor.htm
Last edited by rapadder on Mon Jul 10, 2006 3:58 pm, edited 2 times in total.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 10, 2006 3:25 pm

Το 4ο θέμα θα είναι ένα σενάριο - συνέχεια της ταινίας Willow http://en.wikipedia.org/wiki/Willow_(film). Όσοι δεν έχουν δεί την ταινία μπορώ να τους την δανείσω (DVD στα Αγγλικά). Πρόκειται για μια επική περιπέτεια. Έχουν γραφτεί (καθ' υπόδειξη George Lucas) 3 Βιβλία που περιγράφουν εναλλακτικές συνέχειες της ταινίας. Όποιος αναλάβει αυτό το project θα πρέπει να γράψει 35-40 σελίδες μιας συνέχειας της ταινίας. Επειδή πολλοί δεν έχουν δεί την ταινία (δυστυχώς), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα μαζί μου. Απαιτούμενο προσόν είναι η καλή γνώση αγγλικών και η ενασχόληση με ταινίες του είδους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να στειλουν ένα Βιογραφικό (μέχρι 2 σελίδες) και θα κανονιστεί προσωπική συνάντηση μαζί τους. Δεν έχει νόημα να μοιράσω 50 αντίγραφα της ταινίας ;).
Προθεσμία υποβολής αίτησης η Παρασκευή 14 Ιουλίου. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για το πρώτο θέμα λήγει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου.

Πηγές:
1. http://www.lepconnie.com/willow/archives/magdavis.html
2. http://www.geocities.com/Area51/Vault/6147/story.html
3. http://www.geocities.com/area51/vault/6 ... oward.html
4. http://www.contactmusic.com/new/film.nsf/reviews/willow
Last edited by rapadder on Mon Jul 10, 2006 3:57 pm, edited 1 time in total.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Mon Jul 10, 2006 3:50 pm

Το 5ο (και τελευταίο) θέμα θα είναι μια θεατρική παρωδία της γνωστής σειράς κινουμένων σχεδίων "Στρουμφάκια". Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα σενάριο θεατρικής παράστασης. Στόχος είναι να βγάζει γέλιο και να απευθύνεται και σε μεγάλους. Το συγκεκριμένο project θα έχει έκταση πάνω από 50 σελίδες και ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεργαστούν πανω από 1 άτομα. Όμως ένα μέλος θα επιλεγεί και θα λάβει αμοιβή 80 Ευρώ για 50 σελίδες κειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν 3 σελίδες κειμένου μέχρι τo Σάββατο 15 Ιουλίου, με βάση τα όσα ισχύουν και για τα υπόλοιπα θέματα (εκτός του 4ου).
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
AnINffected
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1935
Joined: Fri Jul 30, 2004 7:12 am
Location: There and Back Again

Post by AnINffected » Tue Jul 11, 2006 12:55 pm

Το κείμενο στην αίτηση για τη Φανταστική Λογοτεχνία θα είναι 2-3 σελ.;
Πρέπει να είναι απαραίτητα περίληψη, ή ένα απόσπασμα αρκεί;
The Analytical Engine has no pretensions to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform (...)
Ada Lovelace


Θέλω και εγώ να παίξω D&D λέμε!!! :-( :-(
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Tue Jul 11, 2006 1:40 pm

Καλύτερα να είναι ένα απόσπασμα. 2 σελίδες είναι αρκετές.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Wed Jul 12, 2006 10:03 am

Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το 5ο θέμα, το θεατρικό σενάριο για τα Στρουμφάκια, ύστερα από διευκρινιστικά e-mail που έχω λάβει. Θέλω να είναι μια παρωδία της σύγχρονης κοινωνίας. Για παράδειγμα, η Στρουμφήτα θα είναι η κοπελιά που θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Ο Δρακουμέλ θα απαγάγει τα Στρουμφάκια και θα τους βάζει να γράφουν κώδικα σε ένα υπόγειο. Ο γκρινιάρης θα φάει μαγικό μανιτάρι στο δάσος και θα έχει εναν περίεργο μονόλογο (μπορεί στα παρασκήνιο να ακούγεται η μουσική του Jim Morisson "This is the end" κλπ :)). Πρέπει να απευθύνεται σε μεγάλους. Παρωδία (ίσως) του προτύπου της μαρξιστικής κοινωνίας (με την οποία κάποιοι παρομοιάζουν την κοινωνία στην οποία ζούν τα Στρουμφάκια). Δεν έχει νόημα να γράψουμε ένα απλό παραμυθάκι, θέλουμε κάτι πιο ψαγμένο ;).
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Post by rapadder » Wed Jul 12, 2006 5:50 pm

Απλά να υπενθυμίσω ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για το 2ο θέμα με τίτλο "Οι μάγισσες της Νέας Σμύρνης". Το πρώτο θέμα ανατέθηκε σε μια φοιτήτρια της Νομικής Σχολής.
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
Post Reply

Return to “Βιβλία”