Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.

Εδώ μπαίνουν θέματα σχετικά με βιβλία.
Post Reply
User avatar
Einherjar
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 3751
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:42 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Washington DC, USA
Contact:

Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.

Post by Einherjar » Fri Aug 13, 2004 8:13 pm

Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.


Διεύθυνση ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης: http://library.aua.gr
 1. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auafyt auafyt 13
  > SilverPIatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) auafyt auafyt 13
 2. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auazoo auazoo28
  > SilverPIatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) auazoo auazoo28
 3. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  >• Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside biotech biotech 11
  > SilverPIatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) biotech biotech 11
 4. Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib aerolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auaeco auaeco75
  > SilverPIatter Databases
  (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) auaeco auaeco75
 5. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auafood
  auafood48
  > SilverPlatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) auafood
  auafood48
 6. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auaeng auaeng56
  > SilverPlatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) auaeng auaeng56
 7. Γενικό Τμήμα
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib aerolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside auagen auagen35
  > SilverPlatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit. FSTA, Biological & Agricultural Index) auagen auagen35
 8. Βιβλιοθήκη
  Βάση Username Password
  > Cambridge Scientific Abstracts aua99 aua9999
  > Faostat aualib agrolib
  > Feedinfo News Service Zoe OZBIYQCT
  > Inside aualib aualibll
  > SilverPlatter Databases (AGRIS, Derwent Biotechnology Abstracts, EconLit, FSTA, Biological & Agricultural Index) aualib aualib 11
Σημείωση: Ορισμένες βάσεις δεδομένων προσφέρουν έναν συγκεκριμένο αριθμό αδειών χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός χρηστών που μπορεί να χρησιμοποιεί τη βάση ταυτόχρονα. Γι'αυτό το λόγο παρακαλείστε να κλείνετε τη βάση όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ώστε να μην καταλαμβάνετε μια θέση εργασίας χωρίς λόγο, αποκλείοντας τους άλλους χρήστες.
[Better to understand a little than to misunderstand a lot]
Post Reply

Return to “Βιβλία”