Προγράμματα επεξεργασίας

Οτιδήποτε αφορά την (online και μη) κοινότητα του Venus. Προτάσεις, προβλήματα, meetings...
Post Reply
Δημήτρης.Δελής
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Tue Oct 13, 2020 5:24 pm

Προγράμματα επεξεργασίας

Post by Δημήτρης.Δελής » Tue Oct 13, 2020 5:26 pm

Γεια σας! Έχω ένα βιβλίο σε αρχείο pdf όμως, δεν μπορώ να "πιάσω" με το ποντίκι κανένα τμήμα, ούτε καν την σελίδα. Υπάρχει κάποιος τρόπος (όπως συμβουλή, μάθημα) που θα μου επέτρεπε να χρησιμοποιήσω την "αντιγραφή" ή γενικά να "πιάνω" τμήματα ή την σελίδα του pdf;
Post Reply

Return to “Venus Community”