Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Συζητήσεις σχετικές με την λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, νέα, αποφάσεις συγκλήτου, αποφάσεις συνελεύσεων πληροφορικής. Γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τον Πανεπιστημιακό χώρο.
teothemann
bit level
bit level
Posts: 5
Joined: Sat Jan 04, 2014 12:39 pm
Academic status: 3rd year
Gender:

Re: Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Post by teothemann » Thu Nov 19, 2015 1:06 am

Εχει δει κανείς βαθμους για Πιθανοτητες?
Post Reply

Return to “Τμήμα - Πανεπιστήμιο”