Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικών Φεβρουαρίου 2016

Συζητήσεις σχετικές με την λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, νέα, αποφάσεις συγκλήτου, αποφάσεις συνελεύσεων πληροφορικής. Γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τον Πανεπιστημιακό χώρο.
chr_21
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 155
Joined: Thu Jan 13, 2011 4:04 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικών Φεβρουαρίου 2016

Post by chr_21 » Tue Mar 22, 2016 9:09 am

Στατιστική στην Πληροφορική @ eclass
User avatar
Lobo_Lo
bit level
bit level
Posts: 27
Joined: Fri May 21, 2010 12:16 pm
Gender:

Re: Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικών Φεβρουαρίου 2016

Post by Lobo_Lo » Tue Mar 22, 2016 10:18 pm

σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων e-grammateia
chr_21
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 155
Joined: Thu Jan 13, 2011 4:04 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Περί αποτελεσμάτων Εξεταστικών Φεβρουαρίου 2016

Post by chr_21 » Thu Mar 24, 2016 11:02 am

Εξόρυξη γνώσης από ΒΔ και τον παγκόσμιο ιστό @ e-grammateia
Post Reply

Return to “Τμήμα - Πανεπιστήμιο”