Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στη Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συζητήσεις σχετικές με την λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, νέα, αποφάσεις συγκλήτου, αποφάσεις συνελεύσεων πληροφορικής. Γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τον Πανεπιστημιακό χώρο.
Post Reply
Dr.DamianosNerantzis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 4
Joined: Thu Sep 27, 2018 9:19 am
Academic status: Professor
Gender:

Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στη Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Post by Dr.DamianosNerantzis » Mon Oct 08, 2018 9:55 am

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

σας ενημερώνω πως καί φέτος συνεχίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία μαθήματα εκμάθησης Γερμανικών ως Ξένης Γλώσσας.

Αναφορικά με το μάθημα των Γερμανικών για τη φετινή Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σεμιναριακά μαθήματα στη Γερμανική ως Ξένη Γλώσσα από έμπειρο, εξειδικευμένο, διπλωματούχο προσωπικό με εμπειρία στην Γ΄μια Εκπαίδευση καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Συγκεκριμένα τα σεμινάρια εστιάζονται τόσο στην πιστοποίηση γλωσσομάθειας όσο και στην εκμάθηση των Γερμανικών ως Ξένη Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς, επομένως σε ποικίλους τομείς εφαρμογής της γνώσης.

Α) Σεμιναριακά μαθήματα για εξετάσεις γλωσσομάθειας ενηλίκων.
Στόχος η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας τόσο των ενδιαφερόμενων φοιτητών όσο και γενικότερα των ενηλίκων στο λιγότερο δυνατό χρόνο προετοιμασίας. Σημαντικό να δηλωθεί, πως η επιλογή του φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας προκύπτει έπειτα από τις επιθυμίες και ανάγκες των συμμετεχόντων στα σεμιναριακά μαθήματα όσο και έπειτα από τον χρονικό προσδιορισμό συμμετοχής στη διεξαγωγή εξετάσεων, που αντιπροσωπεύει τους συμμετέχοντες. Προωθούνται κυρίως εξετάσεις του Goethe Institut, του ÖSD όσο και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Τα σεμιναριακά μαθήματα που προκύπτουν, βασίζονται ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετοχής στην πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας Α, Β, και Γ σύμφωνα με την Κλίμακα Γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Πεποίθησή μας μέσα από το έργο προετοιμασίας των εξετάσεων είναι εκτός των άλλων η συμβολή στην προώθηση τόσο της κοινωνικής όσο και της ατομικής πολυγλωσσίας στην Ελλάδα, η γεφύρωση μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτισμών και η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες. Θεωρούμε τη γλωσσομάθεια προσόν για τη μορφωτική και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Σεμιναριακά μαθήματα ταχύρρυθμης προετοιμασίας για μεταπτυχιακές σπουδές σε Γερμανικά Πανεπιστήμια μέσα από τις εξετάσεις Test D.a.F. (4 ώρες εβδομαδαία)
Η εξέταση «Test D.a.F.» είναι μια γλωσσική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τα επίπεδα B2 μέχρι C1.
Αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Αποτελεί την πιο ευέλικτη πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές, έρευνα ή επαγγελματική σταδιοδρομία στη Γερμανία. Προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός φοιτητή σε όλες σχεδόν τις σχολές και τους κλάδους σπουδών των γερμανικών ανώτατων ιδρυμάτων για προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα είναι να καταταγεί βαθμολογικά στο επίπεδο «Test D.a.F. 4». Για την εύρυθμη μαθησιακή εξέλιξη των συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμιναριακό μάθημα προϋποτίθενται γνώσεις στη Γερμανική Γλώσσα επιπέδου Β1-Β2.

Γ) Σεμιναριακά μαθήματα Επικοινωνίας - „Konversation“ (2 ώρες εβδομαδιαία)
Υποστηρικτικό τμήμα δεξιοτήτων επικοινωνίας για παλαιότερους ή νεότερους κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1-Β2. Αφορά σε όσους επιθυμούν να επαναπροσεγγίσουν την παλαιότερη πιστοποίησή γλωσσομάθειάς τους ανανεώνοντας και επικαιροποιώντας τις γνώσεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο χωρίς επιμέρους εξεταστικές προσδοκίες με βάση την επεξεργασία αυθεντικών κειμένων σε τομείς ενδιαφέροντος, που αφορούν στους σημερινούς ενήλικους-φοιτητές..

Δ) Σεμιναριακά μαθήματα μελέτης διαφημιστικού λόγου – Kontrastive Analyse der Werbungsspache Deutsch-Griechisch anhand Sprachmittlungsflexibilitäten: Ο λόγος της γραπτής διαφήμισης-λεζάντας στον γερμανικό Τύπο: Συγκριτική ανάλυση γερμανικού και ελληνικού διαφημιστικού λόγου με βάση διαμεσολαβητικές γλωσσικά δεξιότητες. (2 ώρες εβδομαδιαία)

Με βάση τις γλωσσικές στρατηγικές ικανότητες της διαφήμισης για πειθώ (persuasive strategies), προωθούνται μέσα από το λόγο της η αλληλεγγύη και η κοινωνικότητα, ενώ παραμερίζονται η μοναξιά και η απομόνωση. Οι δημιουργοί των διαφημίσεων επιθυμούν ξεκάθαρα εκτός των άλλων να μεταδώσουν πληροφορίες. Η κατάλληλη γλωσσική επιλογή για γραπτές διαφημίσεις-ρεκλάμες, η ιδέα της πετυχημένης λεζάντας ως κειμενογλωσσολογικής διαδικασίας λήψης καταναλωτικών αποφάσεων, η σύνταξη πρωτότυπων διαφημιστικών κειμένων στον Γερμανικό Τύπο και η κατανόησή τους με διαμεσολαβητική γλωσσικά προσέγγιση αποτελούν το στόχο του σεμιναριακού αυτού μαθήματος για ειδικούς σκοπούς.
Διατηρώντας πάντα την αρχική λειτουργική αξία των γραπτών διαφημίσεων μπορούμε και πετυχαίνουμε νοηματικές και πληροφοριακές ισοδυναμίες, επεξεργαζόμενοι όμως περισσότερο τα πραγματολογικά στοιχεία τους και όχι μεμονωμένα τους γλωσσικούς κώδικες ή το ύφος του αρχικού συγγραφέα με μία άφταστη και ανυπέρβλητη μεταφραστική προσήλωση.
Μέσα από τη διαμεσολαβητική αυτή ανάλυση λόγου θα μελετήσουμε παράλληλα τον επικοινωνιακό χαρακτήρα έντυπων γερμανικών διαφημίσεων κατανοώντας την επιλογή γλωσσικού ύφους ως μία διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το μέρος της αποτελεσματικότητας ενός διαφημιστικού προγράμματος που βασίζεται στο γραπτό λόγο.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα ειδικού σκοπού ενδείκνυται ιδιαίτερα για φοιτητές του τμήματος «marketing και Επικοινωνίας» καθώς και «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων».
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελούν οι γνώσεις των συμμετεχόντων φοιτητών στη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β1-Β2.

Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο

https://www.aueb.gr/el/content/ξένες-γλ ... τική-λέσχη
Dr.DamianosNerantzis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 4
Joined: Thu Sep 27, 2018 9:19 am
Academic status: Professor
Gender:

Re: Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στη Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Post by Dr.DamianosNerantzis » Mon Oct 08, 2018 10:00 am

Καλημέρα!

Οι εγγραφές ήδη άρχισαν! :smt006 :smt006 :smt006

Τα τμήματα σχηματίζονται και "κλείνουν" σε αριθμό συμμετεχόντων. :smt023 :smt023

Ελάτε να γνωρίσετε και να γραφτείτε στο τμήμα Σεμιναριακών Μαθημάτων μελέτης διαφημιστικού λόγου – Kontrastive Analyse der Werbungsspache Deutsch-Griechisch anhand Sprachmittlungsflexibilitäten: Ο λόγος της γραπτής διαφήμισης-λεζάντας στον γερμανικό Τύπο: Συγκριτική ανάλυση γερμανικού και ελληνικού διαφημιστικού λόγου με βάση διαμεσολαβητικές γλωσσικά δεξιότητες. (2 ώρες εβδομαδιαία)

Ανανεώστε, επικαιροποιείστε και εξελίξατε την πιστοποίηση γλωσσομάθειάς σας στα υπόλοιπα σεμιναριακά μαθήματα Γερμανικών ως Ξένης Γλώσσας της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ!

Σας περιμένουμε! ;) ;)

Δρ. Δαμιανός Νεράντζης
Εισηγητής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Dr.DamianosNerantzis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 4
Joined: Thu Sep 27, 2018 9:19 am
Academic status: Professor
Gender:

Re: Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στη Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Post by Dr.DamianosNerantzis » Mon Oct 15, 2018 3:41 pm

Dr. Damianos Nerantzis

[googlevideo] https://www.youtube.com/watch?v=_PLZBpiAQiM [/googlevideo]
Dr.DamianosNerantzis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 4
Joined: Thu Sep 27, 2018 9:19 am
Academic status: Professor
Gender:

Re: Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στη Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Post by Dr.DamianosNerantzis » Wed Oct 31, 2018 9:32 am

Χαίρετε!

Τελευταία ημέρα σήμερα του Οκτώβρη για την υποβολή αιτήσεων και εγγραφών για το τμήμα ξένων γλωσσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Όσοι ενδιαφέρεστε ακόμη, παρακαλώ τακτοποιήστε πλήρως τη διαδικασία της αίτησης-εγγραφής.

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! :smt006 :smt006
Post Reply

Return to “Τμήμα - Πανεπιστήμιο”