ΜΠΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας & Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Συζητήσεις και ενημέρωση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Post Reply
redlabel
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2057
Joined: Tue Jun 27, 2006 12:32 pm
Academic status: Professor
Gender:

ΜΠΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας & Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Post by redlabel » Thu Feb 26, 2009 10:25 am

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας Και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

H προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών διατίθεται ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του Τμήματος (σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=2097).

Για την αντιγραφή,

Δ. Γκρ.
nancyk
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 376
Joined: Mon Feb 20, 2006 11:48 am
Academic status: MSc

Re: ΜΠΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας & Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Post by nancyk » Mon Mar 02, 2009 12:26 am

Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται!!
Πότε ξεκινάει το μεταπτυχιακό?
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακά”