Έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο.

Άσχετα μηνύματα και λοιπές παρεκτροπές.
Post Reply
aretimpini
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Thu Dec 11, 2014 7:41 pm
Gender:

Έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο.

Post by aretimpini » Thu Dec 11, 2014 7:44 pm

Αγαπητοί συμφοιτητές,

Στο παρακάτω link http://goo.gl/forms/xSrPCpMeH1 θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο για την έρευνα που διεξάγω στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας.

Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσουμε τη συμπεριφορά φοιτητών – μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά την αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο.

Η συμπλήρωσή του διαρκεί περίπου 20 λεπτά και είναι ανώνυμο.

Θα παρακαλούσα να το συμπληρώσετε με ειλικρίνεια, και αν είναι δυνατόν να το διοχετεύσετε σε περισσότερους συμφοιτητές σας.

Η συμβολή σας θα είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της εργασίας.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων! :-)

Αρετή Μπίνη
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Post Reply

Return to “off-topic”