Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακα Συστηματα, τμημα Μερικους φοιτησης για το ακαδ. ετος 2016-17

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφοριακά Συστήματα.
Post Reply
papazoglou_anna
bit level
bit level
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2016 9:45 am
Academic status: MSc
Gender:

Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακα Συστηματα, τμημα Μερικους φοιτησης για το ακαδ. ετος 2016-17

Post by papazoglou_anna » Mon May 09, 2016 2:55 pm

Ανακοίνωση-Περίληψη προκήρυξης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με-ρικής φοί¬τησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έ¬χουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2016.

2. Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνά¬φει¬α και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, κα¬θώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειό¬με¬νων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων.

4. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προ¬γράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κα¬τα¬νέμονται στις εξής εξειδικεύσεις (γνωστικές περιοχές):

1. Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων
2. Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
5. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
6. Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

5. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της ε¬κ¬πόνησης με¬τα¬πτυ¬χι¬ακής εργασίας. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
6. Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, συνεπώς η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η συνολική συνεισφορά ανέρ¬χ嬬ται στο ποσό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

7. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.

8. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, έως την Δευτέρα, 12 Σεπτέμβρη 2016, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
α. Αίτηση (βλ. ιστοσελίδα του ΠΜΣ, περιοχή “Αιτήσεις & Φόρμες”).
β. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016.
δ. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του ε¬ξω¬τερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ανα¬γνώ¬ρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
ε. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσε¬λί¬δα του ΠΜΣ.
ζ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
η. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμ¬βά¬σεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).
θ. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
ι. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτι-σθεί πί¬¬νακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ θα γίνει ως το τέλος Σε¬πτέμβρη 2016. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο.

Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμ¬μᬬτεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργή¬σει μεταξύ 1-21 Αυγούστου 2016.

Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ-νο¬νται, μεταξύ άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Last edited by Alive on Mon May 09, 2016 2:58 pm, edited 1 time in total.
Reason: Fix title
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων”