Ασφάλεια - εργασία

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφοριακά Συστήματα.
Post Reply
User avatar
peavey
byte level
byte level
Posts: 66
Joined: Tue Oct 18, 2005 5:02 pm

Ασφάλεια - εργασία

Post by peavey » Wed Nov 02, 2005 7:10 pm

ρε παιδιά, όταν κατέβασα τις σημειώσεις και παρουσιάσεις έμπαινα με οποιοδήποτε τυχαίο username/password αρκεί να το έβαζα δύο φορές, και τώρα όχι απλώς δεν γίνεται αυτό, αλλά δεν μπαίνω με κανένα απο τα γνωστά username/password, και τους συνδυασμούς τους!

Ποστάρετε κάποιος αν γίνεται το pdf της εργασίας εδώ... άλλωστε δεν είναι όπως οι παρουσιάσεις που μπορεί να τις πάρει κάποιος, δεν βλέπω το λόγο να είναι passworded...
Χρησιμοποιώ κάποια δόση υπερβολής...
User avatar
pumpkin
bit level
bit level
Posts: 15
Joined: Thu Jun 23, 2005 7:34 pm

Post by pumpkin » Wed Nov 02, 2005 8:00 pm

.....χμμμ....για ξαναπροσπάθησε γιατί μόλις τώρα την κατέβασα και κατέβασα και το συμπληρωματικό υλικό....
I live to fall asleep
User avatar
peavey
byte level
byte level
Posts: 66
Joined: Tue Oct 18, 2005 5:02 pm

Post by peavey » Wed Nov 02, 2005 8:39 pm

Δεν παίζει, προφανως έχω λάθος username και password τότε... Στείλε αν μπορείς τι χρησιμοποίησες με πμ
Χρησιμοποιώ κάποια δόση υπερβολής...
User avatar
Sreak
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 956
Joined: Fri Apr 02, 2004 9:56 am
Academic status: PhD
Location: eltrun.gr

Post by Sreak » Wed Nov 02, 2005 9:27 pm

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Δημήτρης Γκρίτζαλης, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Αναπληρωτής Καθηγητής Aσφάλειας στις ΤΠΕ Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Πληροφορικής
210-82.03.505, Fax: 210-82.03.507 Πατησίων 76
e-mail: dgrit@aueb.gr Αθήνα 10434
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Θέμα εργασίας

Αξιολόγηση βιομετρικών τεχνολογιών
Ζητείται ο σχεδιασμός μιας μεθόδου με την οποία θα είναι δυνατή η συγκριτική τεχνική αξι-ολόγηση διαφόρων Βιομετρικών Τεχνολογιών (Biometric Technologies, ΒΤ).
Το διάνυσμα με τα δεδομένα εισόδου της μεθόδου αναμένεται να περιλαμβάνει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε BT, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμοί που αφο-ρούν στη χρήση της κ.ά. Είναι σκόπιμο τα δεδομένα αυτά να περιλαμβάνουν και κάποιες γε-νικές, αλλά εξειδικευμένες, απαιτήσεις των χρηστών της ΒΤ.
Η συγκριτική τεχνική αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο δυναμικά σταθμιζόμε-νων ποσοτικών ή/και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία καλείστε να εντοπίσετε και να επιλέξε-τε και των οποίων τη βαρύτητα καλείστε να σταθμίσετε. Οι επιλογές σας πρέπει να υποστη-ρίζονται από σχετική επιχειρηματολογία και χρήση έγκυρης βιβλιογραφίας.
Τα αποτελέσματα της συγκριτικής τεχνικής αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνουν κατάτα-ξη των ΒΤ, από πλευράς καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, στο δεδομένο περιβάλλον.
Τέλος, ζητείται να δοθούν δύο παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου, στα οποία θα χρησι-μοποιούνται πραγματικά δεδομένα σε ότι αφορά τις ΒΤ και πραγματικά ή υποθετικά (αλλά εύλογα) δεδομένα σε ότι αφορά το περιβάλλον εφαρμογής τους.
Η εργασία σας θα αξιολογηθεί με βάση, κυρίως, την επιλογή των περιεχομένων του διανύ-σματος δεδομένων εισόδου, την στοιχειοθέτηση της ορθότητας των κριτηρίων αξιολόγησης, την αξιοποιησιμότητα των αποτελεσμάτων της σύγκρισης, την πληρότητα και ευστοχία των παραδειγμάτων, καθώς και τη σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής της μεθόδου.
Η βαρύτητα της εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του συνολικού βαθμού του μαθήμα-τος. Σημειώνεται ότι για να θεωρηθεί επιτυχών στο μάθημα ένας φοιτητής θα πρέπει να αξι-ολογηθεί με βαθμό ?5 και στην παρούσα εργασία και στην τελική γραπτή εξέταση.
Η εργασία μπορεί να εκπονηθεί είτε κατά μόνας είτε από ομάδες των δύο φοιτητών και πρέ-πει να διαβιβασθεί (σε συμπιεσμένο αρχείο .doc ή .pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δι-δάσκοντα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Δεκέμβρη 2005. Eργασίες που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αξιολογηθούν.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ashbourn J., The social implications of the wide-scale implementation of Biometrics and re-lated technologies, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Stud-ies, Background Paper, January 2005.
Cave J., Economic Aspects of Biometrics, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Background Paper, January 2005.
Committee on Citizens’ Freedoms, Rights, Justice and Home Affairs of the European Parlia-ment, Biometrics at the Frontiers: Assessing the impact on Society, Joint Research Cen-tre, Institute for Prospective Technological Studies, Technical Report Series, EUR 21585, 2005.
Dorizzi B., Biometrics at the Frontiers - Assessing the impact on Society: Technical impacts of Biometrics, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Background Paper, January 2005.
Hert de, P., Biometrics: Legal issues and implications, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Background Paper, January 2005.
Polemi D., Biometric Techniques: Review and evaluation, European Commission, European Trusted Services (ETS) Programme, April 1997.
Καλή επιτυχία!
User avatar
Ethel
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2395
Joined: Fri Mar 19, 2004 10:41 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: New York City, NY
Contact:

Post by Ethel » Thu Nov 03, 2005 7:26 pm

Wow!
There's no place like 127.0.0.1
User avatar
Sreak
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 956
Joined: Fri Apr 02, 2004 9:56 am
Academic status: PhD
Location: eltrun.gr

Post by Sreak » Mon Dec 12, 2005 3:38 pm

Να ρωτήσω κάτι για την εργασία;
Ωραία έστω ότι φτιάχνω το διάνυσμα για τη σύγκριση των βιομετρικών τεχνολογιών, πως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το ίδιο διάνυσμα για τη σύγκριση συγκεκριμένων προιόντων; Από τη στιγμή που ήδη θα έχω βάλει μια βαθμολογία για την κάθε τεχνολογία, ένα πραγματικό προιόν πού θα αλλάξει τα αποτελέσματά μου;

Γενικότερα έχω πολλές απορίες διαφόρων τύπων αλλά αυτή τη στιγμή η παραπάνω κυριαρχεί στο μυαλό μου :)
User avatar
Einherjar
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 3751
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:42 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Washington DC, USA
Contact:

Post by Einherjar » Mon Dec 12, 2005 4:06 pm

Πιθανολογώ ότι θα έχεις βρει όσα διαθέσιμα προϊόντα μπορείς, και θα φτιάξεις ένα διάνυσμα για καθένα από αυτά βάσει των στοιχείων που μπορείς να συλλέξεις. Στη συνέχεια αφού θα έχεις δημιουργήσει ένα διάνυσμα εισόδου, βάσει των παραμέτρων του περιβάλλοντος, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις cosine similarity, για να βρείς το καταλληλότερο προϊόν.
Τώρα βασικά μου ήρθε αυτό... ίσως είναι βλακεία, ίσως και όχι ;)
[Better to understand a little than to misunderstand a lot]
User avatar
Sreak
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 956
Joined: Fri Apr 02, 2004 9:56 am
Academic status: PhD
Location: eltrun.gr

Post by Sreak » Mon Dec 12, 2005 4:28 pm

Επειδή αυτή τη στιγμή (ίσως λόγο κούρασης) αδυνατό να το επεξεργαστώ, ίσως σου απαντήσω με καθαρό μυαλό μετά τον ύπνο :) Βέβαια θα συμφωνήσεις και εσύ πως το cosine similarity είναι πολύ υποθετικό εδώ, δηλαδή εώς μη χρησιμοποιήσιμο :) Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος :) :) ;) ;) :)

Όσο για τα υπόλοιπα έχεις μια λογική. Δηλαδή πλέον δεν αξιολογώ βιομετρικές τεχνολογίες αλλά αξιολογό μεταξύ τους τα προιόντα, απλά και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιώ τα ίδια κριτήρια. Σωστά?

Χωρίς να το έχω ψάξει τραγικά, τα προιόντα έχουν ελάχιστα εώς καθόλου χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν με το διάνυσμα μου, ίσως και των περισσοτέρων. Σε αυτή την περίπτωση?
User avatar
P3
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2722
Joined: Mon Mar 22, 2004 4:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: !! El Paso !!

Post by P3 » Tue Dec 13, 2005 9:52 am

Εγώ κατέλεηξα στην ιδέα του να γίνεται η αξιολόγηση σε 2 σταδια! Δηλαδή... πρώτα βάζεις τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ( και όταν το λέω αυτό εννοώ τι μας ενδιαφερει περισσότερο στην περίπτωση που μελετάμε, η ταχύτητα;η απόκτριση; τι;) και η μέθοδος θα μας προτείνει πια βιομετρική τεχνολογία ενδίκνυται για την περίπτωση, πχ. fingerprint, ¨η irisή κάτι άλλο. Στο 2ο στάδιο επιλέγεις δύο προιόντα που ανήκουν στην προτεινόμενη τεχνολογία και φτιάχνεις νέο διάνυσμα με τα χαρακτηριστικάπου σου προσφέρονται για αυτά και αποφασίζεις τελικά ποιο από τα δύο είναι πιο καλό!

Λέω εγώ τώρα!
"Το δικό μου το ποίημα δεν έχει ομοιοκαταληξία.", ο υπογράφων
User avatar
P3
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2722
Joined: Mon Mar 22, 2004 4:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: !! El Paso !!

Post by P3 » Tue Jan 03, 2006 1:29 pm

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί στην εργασία. Βρίσκονται εδώ. Καλά αποτελέσματα σε όλους!
"Το δικό μου το ποίημα δεν έχει ομοιοκαταληξία.", ο υπογράφων
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων”