Υπολογισμός πιθανοτήτων

Συζητήσεις για γλώσσες προγραμματισμού και θέματα σχετικά με προγραμματισμό.
Post Reply
User avatar
Eldebryn
Venus Former Team Member
Posts: 1116
Joined: Sat Sep 18, 2010 8:43 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Somewhere in the Forgotten Realms...

Υπολογισμός πιθανοτήτων

Post by Eldebryn » Sat Nov 21, 2015 11:13 pm

Καλησπέρα, θα ήθελα βοήθεια για τον υπολογισμό κάποιων πιθανοτήτων σε ένα πρόγραμμα που φτιάχνω. Εάν κάποιος τα πάει καλά με δεσμευμένες πιθανότητες θα βοηθούσε πολύ.

Έστω n ένα πλήθος δίκαιων ζαριών με 10 πλευρές, αριθμημένες από 1 ως 10. Έστω επίσης ένας αριθμός d από 2 ως 10. Κάθε ζάρι που έρθει d ή περισσότερο θεωρείται {good}. Με αυτά τα δύο δεδομένα (n,d) και συναρτήσει αυτών θα ήθελα να ξέρω τους τύπους για την υπολογισμό των εξής ενδεχομένων.

Α: Όλα τα ζάρια φέρνουν αποτέλεσμα κάτω από d ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από αυτά είναι 1
Βi: Η διαφορά [{#good} - #άσοι] (δηλαδή το πλήθος good ζαριών μείον το πλήθος ζαριών που ήρθαν άσοι) είναι ίση με i
(όπου i = 0,1,2,3,4,5)

Εάν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, θα πρέπει το άθροισμα των πιθανοτήτων P(A)+P(B0)+P(B1)+P(B2)+P(B3)+P(B4)+P(B5) = 100.0

Και όπως είπα θα ήθελα να μάθω πως να βρίσκω αυτές τις πιθανότητες χρησιμοποιώντας τα n,d. Το πρόγραμμα θα γίνει σε java αλλά αν με βοηθήσετε με τον αλγόριθμο/συνάρτηση υπολογισμού μπορώ να το μεταφράσω εγώ σε κώδικα. Any help? :-D
Image<-- My profile playlists
Post Reply

Return to “Προγραμματισμός”