Προσπαθώ να καταλάβω …. Τι κάνουν οι παρακάτω εντολές σε .. VB6

Συζητήσεις για γλώσσες προγραμματισμού και θέματα σχετικά με προγραμματισμό.
gioklis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 3
Joined: Mon Jul 04, 2016 7:10 pm
Academic status: High school

Προσπαθώ να καταλάβω …. Τι κάνουν οι παρακάτω εντολές σε .. VB6

Postby gioklis » Mon Jul 04, 2016 7:15 pm

Προσπαθώ να καταλάβω. Τι κάνουν οι παρακάτω εντολές σε.. VB6
Για το λόγο.. ότι θέλω να ξεκλειδώσω ένα πρόγραμμα σε VB6 που δουλεύει με το παρακάτω σύστημα.
Όταν καλείς το αρχείο.. Exe,. Σου δίνει ένα 6 ψήφιο κωδικό και περιμένει από εσένα να του δώσεις ένα άλλο 6 ψήφιο αντί κωδικό βγαλμένο από των πρώτο που σου έχει δώσει για να ανοίξει
Πχ το αρχείο έχει την εντολή

Code: Select all

   var_ret_1 = InStr(1, KeyCode, "-", 0)
   If var_ret_1 <> 0 Then GoTo loc_004EA122
   'Referenced from: 004EA119


Code: Select all

   var_28 = var_28 & Chr$(CLng(500 - Hex(Mid(KeyCode, 1, var_ret_1(1)))))
   var_ret_1 = var_ret_1 + 0001h


Code: Select all

   var_5C = UserCode
   var_18 = var_18 & CStr(CInt((500 - Val("&H" & CStr(Asc(CStr(Mid(UserCode, 0, 1)))))))) & "-"
   GoTo loc_004E9E77
   'Referenced from: 004E9E88


Code: Select all

   Set var_24 = CreateObject("wscript.shell", 0)
   var_24 = Me.RegWrite


κλπ..
Κάποιος που μπορεί να βοηθήσει ????
Ευχαριστώ
Last edited by Eldebryn on Mon Jul 04, 2016 8:45 pm, edited 1 time in total.
Reason: post.replace(oneSickRegex, "").addCodeTags().remove(eyes);
User avatar
Eldebryn
Venus Former Team Member
Posts: 1116
Joined: Sat Sep 18, 2010 8:43 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Somewhere in the Forgotten Realms...

Re: Προσπαθώ να καταλάβω Τι κάνουν οι παρακάτω εντολές σε .. VB6

Postby Eldebryn » Mon Jul 04, 2016 9:20 pm

Μερικά πράγματα μια που είναι το πρώτο σου πόστ, καλωσήρθες κιόλας :)


  • Το τμήμα πληροφορικής δεν κάνει σχεδόν πουθενά VB οπότε ελάχιστοι θα έχουνε δει απο μόνοι ώστε να ξέρουν
  • Το κουμπάκι [code] στον post editor βάζει το ήδη επιλεγμένο κείμενο σε code format ώστε να φαίνεται αρκετά πιο καθαρός ο κώδικάς σου (βλ. preview). Μπορείς επίσης να δείς κάποια tutorial για τα posts του venus αν ψάξεις λίγο.
  • Φαίνεται ότι κάπως έχει ανακαλύψει (και παραχρησιμοποιείς) τον χαρακτήρα … στο ποστ σου που όσο, πραγματικά, και να θαυμάζω αυτό το εύρημα, επειδή είναι 3 τελείες μαζί, κάνει ότι διαβάζουμε αρκετά ενοχλητικό.
  • Το πόστ σου ήταν πολύ δυσανάγνωστο και έκανα μία προσπάθεια να το καθαρίσω, κάτι το οποίο καλό θα ήταν να φροντίζεις απο μόνος σου ώστε να αυξάνεις τις πιθανότητες να ασχοληθεί και να σε βοηθήσει κάποιος, σε κάθε μορφής Q/A site

Επίσης... Με μία πρώτη ματιά φαίνεται σαν να λες ότι έκανες decompile ένα VB πρόγραμμα και προσπαθείς να κάνεις κράκ το verification του... Κάτι το οποίο γενικά αποτελεί όχι ακριβώς νόμιμο ζήτημα και, καλώς ή κακώς, απαγορεύεται αυστηρά στο forum. Εάν δεν πρόκειται για αυτό αλλά για κάποιας άλλης φύσεως δικαιολογημένη εργασία/εκμάθηση από μέρους σου καλό θα ήταν να παρέχεις περαιτέρω πληροφορίες αλλιώς το πιο πιθανό είναι να σβηστεί σύντομη η ανάρτησή σου. Καλή συνέχεια.
Image<-- My profile playlists
gioklis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 3
Joined: Mon Jul 04, 2016 7:10 pm
Academic status: High school

Re: Προσπαθώ να καταλάβω …. Τι κάνουν οι παρακάτω εντολές σε .. VB6

Postby gioklis » Mon Jul 04, 2016 11:49 pm

Ευχαριστώ για την βοήθεια σου …. Άλλα είναι πράγματι η πρώτη φόρα που δημοσιοποιώ ένα πρόβλημα που έχω .. γιατί έχω κολλήσει ……… και δεν έχω εξοικειωθεί με τις διαδικασίες του φόρουμ ..
Στο κομμάτι του κώδικα …. Το πρόγραμμα όταν το τρέχεις σου δίνει ένα 6 ψήφιο κωδικό με ένα αλγόριθμο που χρησιμοποίει τις παρακάτω εντολές .. που δεν καταλαβαίνω τι κάνουν …
Στη συνέχεια υπάρχει ένας άλλος αλγόριθμος που ανακατεύει αυτά τα έξι ψηφία μεταξύ τους και σου δίνει ένα αντί κωδικό για να προχωρήσεις ….
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι .. τι κάνουν αυτές οι εντολές που είναι φτιαγμένος ο αλγόριθμος …
Ευχαριστώ.

Return to “Προγραμματισμός”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest