Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για συζητήσεις παλαιοτέρων ετών κοιτάξτε στην κατηγορία "Παλιές Συζητήσεις "
Post Reply
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Fri Oct 23, 2009 3:54 pm

Έφτιαξα αυτόν τον οδηγό σχετικά με την επιλογή των κύκλων για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι!

Όπως γνωρίζουμε, για να πάρει κανείς πτυχίο πρέπει να πετύχει σε συνολικά 36 μαθήματα.
Από αυτά, τα 22 είναι υποχρεωτικά οπότε μας μένουν 14.
Τα 4 από αυτά μπορεί να είναι είτε από τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων της σχολής, είτε μαθήματα κύκλων (υποχρεωτικά ή επιλογής) από το δικό μας τμήμα.
Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να επιλέξουμε και τα Αγγλικά V ή τα Αγγλικά VI.
Άρα μας μένουν 10 μαθήματα!


Δύο περιπτώσεις:
1) Επιτυχία σε 9 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλων και ενός άλλου μαθήματος (υποχρεωτικό ή επιλογής)
2) Ολοκλήρωση 2 κύκλων σπουδών, που σημαίνει επιτυχία στα 3 υποχρεωτικά και σε οποιαδήποτε 3 επιλογής του κύκλου.
Μετά από διάφορες δοκιμές βρήκα οτι για να ολοκληρώσεις 2 κύκλους πρέπει να πετύχεις σε 8-9 μαθήματα. Οπότε αυτά που μένουν από τα 10 πρέπει να είναι από τους κύκλους (υποχρεωτικά ή επιλογής).

Οπότε υπάρχουν οι εξής συνδυασμοί:

Ι. Θεωρητική Πληροφορική – ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Υποχρεωτικά Ι:
Λογική (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Υπολογισιμότητα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Κατανεμημένα Συστήματα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του Ι κύκλου και 3 επιλογής του ΙΙ κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Γραφικά Υπολογιστών
Δίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Όπως βλέπετε πρέπει να περαστούν 3 επιλογής στον εκάστοτε κύκλο. Αφού έχουν 3 κοινά μαθήματα, νομίζω ότι είναι η ιδανικότερη επιλογή! Έτσι, με 9 μαθήματα έχετε ολοκληρώσει τους 2 κύκλους και το μόνο που μένει είναι να βρείτε άλλο ένα για να συμπληρώσετε τα 10!

Ι. Θεωρητική Πληροφορική – ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Υποχρεωτικά Ι:
Λογική (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Υπολογισιμότητα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του Ι κύκλου και 3 επιλογής του ΙΙI κύκλου.

Κοινά μαθήματα: -

Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση πρέπει να πετύχουμε σε 3 επιλογής του πρώτου και 3 επιλογής του δεύτερου. Όμως δεν έχουν κοινά μαθήματα! Είναι λίγο απογοητευτικό από την μία πλευρά γιατί πρέπει να βρούμε συνολικά 6 μαθήματα για να ολοκληρώσουμε τους δύο κύκλους. Από την άλλη όμως, θα έχουμε περάσει συνολικά 12 μαθήματα, οπότε για πτυχίο μένουν μόνο 2 μαθήματα!

Ι. Θεωρητική Πληροφορική – ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Υποχρεωτικά Ι:
Λογική (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Υπολογισιμότητα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Τεχνητή Νοημοσύνη (υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του Ι κύκλου και 2 επιλογής του ΙV κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Για άλλη μία φορά αρκεί να περάσουμε μόνο τα κοινά τους μαθήματα και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει τους δύο κύκλους. Όμως έχουμε πετύχει σε 8 μαθήματα, οπότε πρέπει να βρούμε τουλάχιστον άλλα 2 για να συμπληρωθούν τα 10.

Ι. Θεωρητική Πληροφορική – V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Υποχρεωτικά Ι:
Λογική (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Υπολογισιμότητα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του Ι κύκλου και 3 επιλογής του V κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Θεωρία Πληροφορίας
Μαθηματικός Προγραμματισμός


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Από την μία πλευρά, αν επιλέξουμε και τα τρία κοινά μαθήματα, έχουμε ολοκληρώσει τους κύκλους και μένει μόνο 1 μάθημα για τα 10! Από την άλλη, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο δύο από τα κοινά μαθήματα και έτσι να βρούμε απλά ένα επιλογής του V κύκλου για να τους ολοκληρώσουμε (πάλι όμως θέλουμε άλλο 1 για τα 10...)

Ι. Θεωρητική Πληροφορική – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά Ι:
Λογική (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Υπολογισιμότητα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (υπάρχει σαν επιλογής στον Ι κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 0 επιλογής του Ι κύκλου και 3 επιλογής του VI κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Τεχνητή Νοημοσύνη
Γραφικά Υπολογιστών
Δίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Μαθηματικός Προγραμματισμός


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Σε αυτό τον συνδυασμό υπάρχουν αρκετά κοινά μαθήματα...αλλά δεν έχουν κανένα νόημα γιατί έχει ήδη ολοκληρωθεί ο Ι κύκλος από τα υποχρεωτικά του άλλου! Οπότε, επιλέξτε οποιαδήποτε 3 από τα επιλογής του VI κύκλου. Για άλλη μία φορά μας μένει ένα ακόμη μάθημα για να ολοκληρώσουμε τα 10.

ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών – ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Κατανεμημένα Συστήματα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 1 επιλογής του ΙΙ κύκλου και 3 επιλογής του IΙΙ κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
Ασφάλεια Δικτύων
Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Επιλέγοντας 3 μαθήματα από τα κοινά ολοκληρώνουμε τους δύο κύκλους και έχουμε 1 για τα 10. Αν πάλι δυσκολεύεστε να βρείτε 3 εύκολα, επιλέξτε 1 για να ολοκληρωθεί ο Ι κύκλος και ακόμα 2 επιλογής από τον ΙΙΙ για να ολοκληρώσετε και αυτόν. Και πάλι 1 για τα 10.

ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών – ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Κατανεμημένα Συστήματα (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙI κύκλο)
Τεχνητή Νοημοσύνη (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του ΙΙ κύκλου και 2 επιλογής του IV κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό
Τεχνολογία Πολυμέσων


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Εδώ, αρκεί να επιλέξουμε 2 μαθήματα από τα κοινά (που είναι αρκετά) για να ολοκληρώσουμε τους δύο κύκλους. Όμως θα έχουμε περάσει 8 μαθήματα και έτσι μένουν άλλα 2 για τα 10.

ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών – V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Κατανεμημένα Συστήματα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του ΙΙ κύκλου και 3 επιλογής του V κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Οικονομικά Δικτύων


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Ιδανικότερη επιλογή για την ολοκλήρωση των κύκλων είναι τα 2 κοινά μαθήματα και μετά την επιλογή ενός (επιλογής) από κάθε κύκλο. Έτσι θα έχουμε περάσει 10 μαθήματα και μένουν μόνο τα άλλα 4 για πτυχίο!

ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Κατανεμημένα Συστήματα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του ΙΙ κύκλου και 3 επιλογής του VΙ κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Γραφικά Υπολογιστών

Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Λιγάκι δύσκολος συνδυασμός γιατί δεν έχει πολλά κοινά...Επιλέγοντας το μοναδικό κοινό μάθημα έχουμε ακόμα να περάσουμε 1 επιλογής από τον ΙΙ κύκλο και 2 από τον VI. Έτσι έχουμε 10 μαθήματα περασμένα και μένουν 4 για πτυχίο!

ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια – ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙII κύκλο)
Τεχνητή Νοημοσύνη (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του ΙΙΙ κύκλου και 0 επιλογής του ΙV κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
Μηχανική Μάθηση
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Ένας από τους πιο δημοφιλής κύκλους. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να περάσετε 2 οποιαδήποτε επιλογής από τον ΙΙΙ κύκλο. Περασμένα 8 συνολικά και μένουν άλλα 2 για τα 10.

ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια – V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του ΙΙΙ κύκλου και 2 επιλογής του V κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Με επιλεγμένα τα κοινά έχετε να βρείτε μόνο άλλο ένα από τον ΙΙΙ κύκλο. Και πάλι 1 για τα 10.

ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του ΙΙΙ κύκλου και 3 επιλογής του VΙ κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Μηχανική Μάθηση

Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Επιλέγοντας το κοινό μάθημα μας μένουν 2 επιλογής από τον ΙΙΙ και 2 από τον VI. Έτσι θα έχουμε περασμένα 11 μαθήματα και μένουν μόνο 3 για πτυχίο!

ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης – V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Τεχνητή Νοημοσύνη (υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του IV κύκλου και 2 επιλογής του V κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Μηχανική Μάθηση
Θεωρία Πληροφορίας


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Παίρνοντας οποιαδήποτε 3 από τα κοινά μαθήματα έχουμε ολοκληρώσει και τους δύο κύκλους και μένουν μόνο 1 για τα 10.

ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Τεχνητή Νοημοσύνη (υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VΙ κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του IV κύκλου και 2 επιλογής του VI κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Μηχανική Μάθηση


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Ιδανικότερη επιλογή και πάλι τα κοινά μαθήματα και έτσι μένουν 2 για τα 10.

V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του V κύκλου και 3 επιλογής του VI κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Τεχνητή Νοημοσύνη
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Μηχανική Μάθηση
Δυναμικά Συστήματα
Επιχειρηματικότητα
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Ασφαλιστικά Μαθηματικά


Συμβουλή:
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
Παίρνοντας οποιαδήποτε 3 από τα κοινά μαθήματα έχουμε ολοκληρώσει και τους δύο κύκλους και μένουν μόνο 1 για τα 10.

Αυτοί ήταν λοιπόν οι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί. Ελπίζω να βοήθησα...

Ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Αν μπορεί να γίνει stickied γιατί σίγουρα θα βοηθήσει.

Ευχαριστώ.
Last edited by crash_override on Fri Feb 19, 2010 9:24 am, edited 5 times in total.
What to say man...what to say....
User avatar
para
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 3648
Joined: Sat Nov 04, 2006 2:59 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by para » Fri Oct 23, 2009 4:39 pm

Αναφέρω και τον παρακάτω συνδυασμό
[edit]Μετά από ερώτηση στη γραμματεία, έμαθα ότι στο πτυχίο μπορούν να αναγράφονται ΜΟΝΟ δύο κύκλοι, άρα το παρακάτω μάλλον είναι αχρείαστο :ρ[/edit]

ΙΙ. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών – ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια – ΙV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Υποχρεωτικά ΙΙ:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙΙ, IV κύκλους)
Δίκτυα Υπολογιστών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙΙ, IV κύκλους)
Κατανεμημένα Συστήματα (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)

Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (υπάρχει σαν επιλογής στον ΙV κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙ, IV κύκλους)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙ, IV κύκλους)

Υποχρεωτικά ΙV:
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (υπάρχει σαν επιλογής στους ΙI, ΙΙΙ κύκλους)
Τεχνητή Νοημοσύνη (δεν υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙΙ, IV κύκλους)
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στους ΙΙΙ, IV κύκλους)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του IΙΙ κύκλου.
Last edited by para on Fri Nov 06, 2009 7:31 pm, edited 1 time in total.
Γύρνα είμαι ένα άψυχο κορμί που σ' αγαπάει, αισθάνομαι στον άνεμο φτερό
Σαν μέσα σε όνειρο η ζωή με προσπερνάει, δείξε μου οίκτο μια στιγμή παρακαλώ...
#!
Κοίτα πως με κατάντησε η δική σου η αγάπη, να μη γνωρίζω από που να κρατηθώ
Στο τελευταίο της ζωής το σκαλοπάτι, Γύρνα, είμαι ένα βήμα απ' το γκρεμό...
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Fri Oct 23, 2009 4:42 pm

Οπότε ολοκληρώνεις 3 κύκλους σπουδών.
Μια χαρά μου φαίνεται, αφού αναγράφονται και στο πτυχίο....απλώς για να περάσεις Αρχιτεκτονική, Κατανεμημένα, Δίκτυα, Ασφάλεια και Τεχνητή θες περίπου 6 χρόνια στο νερό!!!

Είναι τα μεγαθήρια του τμήματος αυτά τα μαθήματα...γιατί να μπλέξεις τόσο πολύ?
Εκτός αν έχεις τον χρόνο βέβαια...
What to say man...what to say....
User avatar
poly13
byte level
byte level
Posts: 95
Joined: Mon Jan 28, 2008 9:18 am
Academic status: N>4
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by poly13 » Fri Oct 23, 2009 5:16 pm

crash_override wrote: ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια – V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Υποχρεωτικά ΙΙΙ:
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον ΙΙΙ κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 3 επιλογής του ΙΙΙ κύκλου και 2 επιλογής του V κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
*Στα κοινά συμπληρωσε και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα.
All I know is that I know nothing
I know nothing except the fact of my ignorance
User avatar
pananton
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 379
Joined: Wed Oct 26, 2005 9:55 am

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by pananton » Fri Oct 23, 2009 6:12 pm

Πολυ καλος οδηγος...
Πολυ κατατοπιστικος...προσωπικα διαλεξα τον κυκλο III,V :smt006
User avatar
stoupeace
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 5372
Joined: Tue Aug 26, 2008 4:08 pm
Academic status: High school
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by stoupeace » Fri Oct 23, 2009 6:32 pm

Thank you crash_override :-D
Πολύ χρήσιμος οδηγός! Ειναι όλα συγκεντρωμένα και οι συγκρισεις είναι άμεσες! Προσωπικά μου'χει κάτσει ο ΙΙ,ΙV.
Εχουμε μέλλον όμως.

thanx again!
Η καλύτερη μπάντα όλου του κόσμου: Sonata Antartika
Mpomp is building an army army. And I got my head back.
░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂ ____☻/︻╦╤─
Il███████████████████]. /▌
_◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤.. . / \
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Sat Oct 24, 2009 10:50 am

Προστέθηκαν και οι συμβουλές σε κάθε συνδυασμό. Δεν είναι υποχρεωτικά αυτά που γράφω, αλλά είναι μία καλή κατεύθυνση!
What to say man...what to say....
User avatar
para
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 3648
Joined: Sat Nov 04, 2006 2:59 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by para » Fri Nov 06, 2009 7:33 pm

Ρώτησα τη γραμματεία και μου είπε ότι στο πτυχίο μπορούν να αναγράφονται ΜΟΝΟ δύο κύκλοι, οπότε ο συνδυασμός ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV που έγραψα εδώ δε φαίνεται να συμφέρει.
Έκανα και το απαραίτητο edit στο αντίστοιχο post.
Γύρνα είμαι ένα άψυχο κορμί που σ' αγαπάει, αισθάνομαι στον άνεμο φτερό
Σαν μέσα σε όνειρο η ζωή με προσπερνάει, δείξε μου οίκτο μια στιγμή παρακαλώ...
#!
Κοίτα πως με κατάντησε η δική σου η αγάπη, να μη γνωρίζω από που να κρατηθώ
Στο τελευταίο της ζωής το σκαλοπάτι, Γύρνα, είμαι ένα βήμα απ' το γκρεμό...
User avatar
ultimate_aektzis
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 6373
Joined: Tue Nov 13, 2007 10:11 pm
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by ultimate_aektzis » Fri Nov 06, 2009 8:10 pm

Τα υπολοιπα στη συνεντευξη ή στο βιογραφικο. :???:

Παντως χαιρομαι που η σχολη ειναι "οργανωμενη" οπως μας λενε εδω και ποσα χρονια.Μαλλον ειμαστε πολυ οικολογοι για να χαλαμε ασκοπα μελανι.Τι 2, τι 3 κυκλοι μωρε στην τελικη? :smt009
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Tue Feb 16, 2010 2:31 pm

Υπενθυμίζω απλώς την ύπαρξη του συγκεκριμένου topic για να δείτε τί μαθήματα να επιλέξετε για αυτό το εξάμηνο.
Last edited by crash_override on Thu Jun 16, 2011 10:39 am, edited 1 time in total.
What to say man...what to say....
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Wed Feb 17, 2010 9:43 am

Προστέθηκε η διόρθωση:

Στο πεδίο "Ελεύθερες Επιλογές" μπορούμε να επιλέγουμε και τα μαθήματα "Αγγλικά V" και "Αγγλικά VI" και έτσι να μας μείνουν μόνο 2 μαθήματα για να επιλέξουμε από άλλο τμήμα ή και από το δικό μας...
What to say man...what to say....
User avatar
campbell's
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 459
Joined: Wed Oct 07, 2009 11:40 am
Academic status: Alumnus/a

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by campbell's » Wed Feb 17, 2010 3:16 pm

crash_override wrote:Προστέθηκε η διόρθωση:

Στο πεδίο "Ελεύθερες Επιλογές" μπορούμε να επιλέγουμε και τα μαθήματα "Αγγλικά V" και "Αγγλικά VI" και έτσι να μας μείνουν μόνο 2 μαθήματα για να επιλέξουμε από άλλο τμήμα ή και από το δικό μας...
μετράει ο βαθμός στα Αγγλικά V και VI στο πτυχίο?
τα IV δεν μετράνε?
Αν δεν μπορείς να βοηθήσεις,ενόχλησε.Το σημαντικό είναι να συμμετέχεις.
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Wed Feb 17, 2010 3:45 pm

Τα Αγγλικά IV είναι απλά μία προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου. Να φανταστείς, σύμφωνα με τον καινούργιο οδηγό σπουδών, μπορείς να τα αποφύγεις αν έχεις πάρει Proficiency.

Τα V και VI μετρούν στον μέσο όρο, αλλά σαν μαθήματα από τις ελεύθερες επιλογές.
What to say man...what to say....
User avatar
darkness
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 301
Joined: Fri Jan 30, 2009 1:30 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by darkness » Thu Feb 18, 2010 11:28 pm

crash_override wrote: V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής – VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Υποχρεωτικά V:
Αξιολόγηση Επενδύσεων (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)
Επιχειρησιακή Έρευνα (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον VI κύκλο)

Υποχρεωτικά VΙ:
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (δεν υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική (υπάρχει σαν επιλογής στον V κύκλο)

Άρα πρέπει να επιτύχω σε 2 επιλογής του V κύκλου και 3 επιλογής του VI κύκλου.

Κοινά μαθήματα:
Τεχνητή Νοημοσύνη
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Μηχανική Μάθηση
Δυναμικά Συστήματα
Επιχειρηματικότητα
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Πρόσθεσε και τα Ασφαλιστικά Μαθηματικά στα κοινά μαθήματα.
Πολύ καλός και χρήσιμος οδηγός. Good job! :smt023
For science. You monster.
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Fri Feb 19, 2010 9:25 am

Done!! :smt023 :smt023
What to say man...what to say....
User avatar
kwnccc
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 994
Joined: Tue Jan 19, 2010 8:05 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by kwnccc » Tue Apr 20, 2010 9:12 pm

Υπάρχει κάποιος ελεύθερος κύκλος σπουδών, όπου μπορείς να επιλέξεις μαθήματα από όλες τις κατευθύνσεις? :smt017
User avatar
Loner
Venus Former Team Member
Posts: 4004
Joined: Fri Oct 26, 2007 11:08 pm
Academic status: N>4
Gender:
Location: Στη ρωγμή του χρόνου

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by Loner » Tue Apr 20, 2010 9:20 pm

crash_override wrote:Επιτυχία σε 9 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλων και ενός άλλου μαθήματος (υποχρεωτικό ή επιλογής)
edit: Δηλαδή 9 υποχρεωτικά μαθήματα από όποιους κύκλους θέλεις +1
Last edited by Loner on Tue Apr 20, 2010 9:25 pm, edited 1 time in total.
Reason: fixed
You either die a Spongebob or live long enough to see yourself become the Squidward.
User avatar
sandra
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 4917
Joined: Mon Oct 02, 2006 11:37 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: στη φωλιά μου κοιτώντας ένα χωράφι με στάρι...

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by sandra » Tue Apr 20, 2010 9:23 pm

9 υποχρεωτικά από έναν κύκλο δε γίνονται. Στην ουσία σου λέει ή θα κλείσεις 2 κύκλους,ή θα πας χωρίς κύκλους διαλεγοντας τα υποχρεωτικά τουλάχιστον 3ων κύκλων (3+3+3=9) συν 1 επιλογής από όποιον κύκλο θες (το οποίο δε μπορεί να ανήκει στα 9 προηγούμενα)

kwncc δεν κατάλαβα ακριβώς τι ρωτάς
Από εδώ κι εμπρός θα είσαι για πάντα υπεύθυνος για εκείνο που έχεις ημερώσει.
Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλο σου...
User avatar
kwnccc
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 994
Joined: Tue Jan 19, 2010 8:05 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by kwnccc » Fri Apr 23, 2010 1:52 pm

Με καλύψατε, απλά δεν είχα παρατηρήσει ότι το ανέφερε παραπάνω! Ευχαριστώ! :smt023
User avatar
Scorpion311
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 379
Joined: Sat Jun 06, 2009 12:11 pm
Academic status: 4th year
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by Scorpion311 » Mon Sep 27, 2010 2:09 pm

να ρωτησω κατι, εχω τους κυκλους 3 και 4, συμπληρωνονται με 8 μαθηματα.τα 2 που πρεπει ακομη να παρω πρεπει να ειναι επιλογης ενος απο τους 2 αυτουσ κυκλους ή μπορω να παρω και απο αλλο κυκλο?εννοειτε οτι με τα 8 εχω συμπληρωσει απο 6 μαθηματα σε καθε κυκλο και απλα πρεπει να βρω αλλα 2
User avatar
crash_override
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 2908
Joined: Tue Oct 31, 2006 7:24 pm
Gender:
Location: Αθήνα

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by crash_override » Mon Sep 27, 2010 2:12 pm

Τα 2 που σου μένουν μπορούν να είναι από οποιοδήποτε κύκλο (είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής).
Η μόνο προϋπόθεση δηλαδή, είναι να είναι μαθήματα της πληροφορικής και όχι άλλου τμήματος.
What to say man...what to say....
User avatar
ultimate_aektzis
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 6373
Joined: Tue Nov 13, 2007 10:11 pm
Gender:

Re: Οδηγός επιλογής κύκλων σπουδών

Post by ultimate_aektzis » Mon Sep 27, 2010 2:41 pm

Διλλημα:Λογικη ή Ασυρματα?Απο ολες τις εννοιες....πχ βλεπω οτι στα ασυρματα κανουν υλη απο tanenbaum πραγμα που σημαινει οτι τα εχω διαβασει και δεν ξερω κατα ποσον αξιζει τον κοπο να παρω πραματα που ηδη εχω δει.Χωρια του οτι με πιανει ενα κατιτιτς με τον Συρη.Απαγορευτικες οι ωρες και των 2 μαθηματων btw.

Οποτε:Ποιο ειναι πιο ευκολο για βαθμο και με οχι πληρη παρακολουθηση?Εχουν τιποτα απαιτητικα project?
Post Reply

Return to “Μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων”