ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Π. / Ι.Τ.Ε. -- Job Opening in BIOINFORMATICS --

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
Post Reply
User avatar
Trifyllenia
byte level
byte level
Posts: 86
Joined: Sat Jun 06, 2009 12:58 pm
Academic status: PhD
Gender:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Π. / Ι.Τ.Ε. -- Job Opening in BIOINFORMATICS --

Post by Trifyllenia » Tue Feb 19, 2013 2:13 pm

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
& ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

http://www.ics.forth.gr/index_main.php?c=454&l=g

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Iδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) ανακοινώνει τη προκήρυξη μίας θέσης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ και μίας θέσης ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Masters) στη βασική περιοχή της ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και σε σχέση με τις περιοχές ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data mining).Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν (βλέπε παρακάτω) τα δικαιολογητικά τους για τις παραπάνω θέσεις οι οποίες είναι πλήρως χρηματοδοτούμενες στα πλαίσια του πρόσφατα εγκεκριμένου ερευνητικού έργου eMoDiA (electronic Molecular Diagnostics Assistant) ==> έως 31 Μαρτίου 2013 <==

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υπό-προκύρηξη θέσεις απαιτούν τεχνογνωσία στις θεματικές περιοχές της Βιοπληροφορικής, της Μηχανικής Μάθησης και της Εξόρυξης Δεδομένων και ειδικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση, διαχείριση και την ανακάλυψη γνώσης από γονιδωματικές/γονοτυπικές και κλινικές πηγές δεδομένων. Επισπρόσθετα, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στα παρακάτω θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων:

σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων και ανακάλυψης γνώσεων
εμπειρία στη χρήση προγραμματικών περιβαλλόντων βιοπληροφορικής (π.χ., R/Bioconductor, Bio-Perl,Bio-Python etc), είτε/και άλλων γλωσσών προγραμματισμού (C, Java)
χρήση, εκμετάλευση και προσαρμογή μοντέλων πρότυπης αναπαράστασης γοnιδιωματικών / γονοτυπικών δεδομένων (standard genomic/genetic and clinical data-models, e.g., genomic / clinical ontologies, nomenclatures κλπ).


Οι υποψήφιοι για τη θέση μεταδιδάκτορα πρέπει να είναι κάτοχοι ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (PhD) και οι υποψήφιοι για τη θέση ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ να είναι κάτοχοι ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Masters) σε σχετικά με τις θέσεις πεδία (π.χ., Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Μηχανική, Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική κλπ).

Πρόσληψη/Απασχόληση: Στους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα προταθεί ετήσια σύμβαση (Μάϊος 2013 – Μάϊος 2014) με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (Ιούνιους 2015). Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα ανανέωσης συμβάσεων για επιπλέον έτη στα πλαίσια άλλων χρηματοδοτούμενων έργων. Επιπλέον πληροφορίες και λεπτομέρειες κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση προκηρύξεων θέσεων εργασίας του Ι.Π./ΙΤΕ: http://www.ics.forth.gr/index_main.php?c=454&l=g
[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ] (Μεταδιδάκτορα ή/και Συνεργαζόμενου Επιστήμονα)
Cloud Connected...
Post Reply

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”