Διαγωνισμός χορήγησης υποτροφίας για Ph.D από το "Δημόκ

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
Post Reply
User avatar
P3
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 2722
Joined: Mon Mar 22, 2004 4:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: !! El Paso !!

Διαγωνισμός χορήγησης υποτροφίας για Ph.D από το "Δημόκ

Post by P3 » Mon Apr 16, 2007 3:54 pm

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για την κάλυψη 1 θέσης στην κατεύθυνση "Τεχνολογία Γνώσεων & Λογισμικού" Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν απόφοιτοι ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού, με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τμημάτων θετικής κατεύθυνσης. Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για τέσσερα έτη. Στους υποτρόφους παρέχεται και ασφαλιστική κάλυψη. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 4/5/2007 τα εξής:
 • Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία.
 • Αναλυτικό βιογραφικό
 • Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το θέμα της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας να σχετίζεται με την Πληροφορική. Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
 • Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα
  επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΕΚΕΦΕ
  «Δημόκριτος» στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές της κατεύθυνσης που
  έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
 • Δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Αναλυτικά η προκήρυξη στη διεύθυνση:
http://www.iit.demokritos.gr/Jobs/iit070411.pdf
τα θέματα διδακτορικών διατριβών στη διεύθυνση:
http://www.iit.demokritos.gr/Jobs/them070411.pdf
και το έντυπο αίτησης στη διεύθυνση:
http://www.iit.demokritos.gr/Jobs/aitisi.htm
_______________________________________________
EETN mailing list
EETN@iit.demokritos.gr
https://www.iit.demokritos.gr/mailman/listinfo/eetn
"Το δικό μου το ποίημα δεν έχει ομοιοκαταληξία.", ο υπογράφων
Post Reply

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”