Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ελλήνων επιστημόνων στο CERN

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
Post Reply
User avatar
Theofaman
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 984
Joined: Sat Sep 24, 2005 1:07 am
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Running from the weak side to the low post

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ελλήνων επιστημόνων στο CERN

Post by Theofaman » Mon Nov 08, 2010 1:29 pm

Την έναρξη προγράμματος μετεκπαίδευσης Ελλήνων μηχανικών, θεωρητικών και θετικών επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για το 2011 ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ως οργανισμοί προέλευσης των υποτρόφων, καλούνται να υποβάλουν, έως τις 10 Δεκεμβρίου, τις προτάσεις τους σχετικά με τις ερευνητικές τους ανάγκες, τα κονδύλια που δεσμεύονται να διαθέσουν και τον αριθμό των συγχρηματοδοτούμενων θέσεων υποτροφιών.

Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης στο CERN καλύπτουν τις εξής κατηγορίες:

-Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες (Fellows): Η συγχρηματοδότηση έχει διάρκεια 12 μήνες και αφορά την εκπόνηση έρευνας ή ανάληψη ερευνητικού έργου του υποτρόφου.

-Υποψήφιοι Διδάκτορες (Doctoral Students): Η συγχρηματοδότηση έχει διάρκεια 12 μήνες και αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποτρόφου.

- Τεχνικοί Φοιτητές (Technical Students). Η συγχρηματοδότηση έχει διάρκεια πέντε μήνες και αφορά την εκπόνηση διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας του υποτρόφου.

- Διοικητικοί Φοιτητές (Administrative Students): Η συγχρηματοδότηση έχει διάρκεια δύο μήνες και αφορά την πρακτική άσκηση του υποτρόφου σε τομείς Διοίκησης.

- Θερινοί Φοιτητές (Summer Students): Η συγχρηματοδότηση έχει διάρκεια δύο μήνες και αφορά την μετεκπαίδευση του υποτρόφου κατά τη θερινή περίοδο.

Οι όροι και οι διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα βασίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας, που υπογράφηκε τον Μάιο, μεταξύ του ΙΚΥ και όλων των Πανεπιστημίων, τα οποία εκπροσωπούνται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN.

Η οικονομική συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου ανέρχεται στο 35% του μηνιαίου κόστους κάθε κατηγορίας υποτρόφου. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα γνωστικά πεδία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι επιλεξιμότητας, οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων και οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι διαθέσιμα στους δικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του CERN.
http://news.in.gr/science-technology/ar ... 1231066311
Theo(pame na)fam(e mprizoles)an!
Post Reply

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”