Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικό στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
Post Reply
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικό στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Post by A.I. » Thu Aug 04, 2011 10:38 am

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού, ερευνητικού προσανατολισμού με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για την κάλυψη τριών (3) θέσεων στις ακόλουθες κατευθύνσεις/θεματικές περιοχές:
1. Νέα μορφώματα δικτύωσης με αξιοποίηση αυτοοργάνωσης ή/και πληροφορίας συμφραζομένων για το μελλοντικό διαδίκτυο
2. Εξαγωγή γνώσης από πολυμεσική πληροφορία
3. Εκτίμηση άποψης από πολυγλωσσικό περιεχόμενο
4. Μάθηση κανόνων αναγνώρισης γεγονότων από ροές δεδομένων
5. Αναγνώριση ομιλίας σε έξυπνα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης με χρήση συστοιχιών μικροφώνων
Η κατανομή των θέσεων είναι ως εξής : Μία (1) θέση για την θεματική περιοχή 1, μία (1) θέση για την θεματική περιοχή 2 και μία (1) θέση για τις θεματικές περιοχές 3-5.
Περιγραφές για τις προτεινόμενες θεματικές περιοχές υπάρχουν στο
http://www.iit.demokritos.gr/docs/jobs/ ... 2descr.pdf

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής υπάρχουν στο
http://www.iit.demokritos.gr/docs/jobs/20110802.pdf

Η φόρμα αίτησης συμμετοχής υπάρχει στο
https://edu.demokritos.gr/ge/files/scho ... i_2011.doc

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 9/09/2011 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 - 15:00)
ii.Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2011 δεν θα γίνουν δεκτές)
Post Reply

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”