Θέσεις εργασίας και έρευνας

Αγγελίες των μελών του forum οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό moderation σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Post Reply
vasvas
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 198
Joined: Fri Jul 09, 2004 2:31 pm

Θέσεις εργασίας και έρευνας

Post by vasvas » Sat Jun 28, 2014 6:47 pm

1. Well funded Silicon Valley startup is looking for highly skilled developers with 3-6 years experience and senior developers/architects with 10 or more years of experience to work in a development center in Athens. The company is building a novel data analytics platform. It is working with key early adopter accounts and is looking to set up a development center in Athens to undertake part of the core product development right away.

Required skills:
BA/MS in Computer Science or related discipline (PhD studies a plus)
C/C++ proficiency
Significant, verifiable programming experience, with a focus on back-end systems development,
e.g., operating systems, database systems, and large scale mobile app back ends.
Demonstrated commitment to code quality and system performance.
Deep, demonstrable knowledge of algorithms, data structures, database systems and
operating systems internals, and machine learning is a big plus.

Competitive compensation package.

Please send resumes asap to vasilis [at] gmail.com (Vasilis Vassalos) including the tag [Startup] in the title.

2. Η ομάδα Επεξεργασίας Δεδομένων στον Ιστό του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων αναζητεί προγραμματιστή με ερευνητικά ενδιαφέροντα για εργασία σε ερευνητικά έργα για το 2014-2015 με προοπτική για πιο μακροχρόνια συνεργασία.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον 7.0 στα μαθήματα κορμού και υποχρεωτικά κύκλων (ΜΔΕ επιθυμητό)
Καλή γνώση C/C++ και Java
Πολύ καλή γνώση είτε βάσεων δεδομένων και κατανεμημένων συστημάτων είτε μηχανικής μάθησης
Επιθυμητά προσόντα
Εμπειρία σε προγραμματισμό πέραν των εργασιών των μαθημάτων
Καλές γνώσεις είτε βάσεων δεδομένων και κατανεμημένων συστημάτων είτε μηχανικής μάθησης, αλγορίθμων, πιθανοτήτων και στατιστικής

Αμοιβή ικανοποιητική και διαπραγματεύσιμη
Post Reply

Return to “Αγγελίες”