Πωλούνται βιβλία πληροφορικής

Αγγελίες των μελών του forum οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό moderation σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Post Reply
zizou
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Sat Jan 10, 2015 7:27 pm
Gender:

Πωλούνται βιβλία πληροφορικής

Post by zizou » Mon Jan 30, 2017 7:58 pm

Προγραμματισμού:
1) Δομές Δεδομένων Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στη C++ -->20€
Sartaj Sahnii, Εκδόσεις Τζιόλα

2) Εγχειρίδιο C++ -->10€
Liberty Jesse, Μ.Γκιούρδας

3)Η γλώσσα προγραμματισμού C --> 20€
KERNIGHAN - RITCHIE, Κλειδάριθμος

Μαθηματικών:
Στοιχεία διακριτών μαθηματικών-->15€
Liu C. L, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ψηφιακά:
Ψηφιακή Σχεδίαση-->20€
M. Morris Mano, Παπασωτηρίου

Εισαγωγή στην πληροφορική:
Η επιστήμη των υπολογιστών, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση-->20€
J. Glenn Brookshear, 8η έκδοση, Κλειδάριθμος
Post Reply

Return to “Αγγελίες”