Κανονισμός χρήσης για την κατηγορία Αγγελίες

Αγγελίες των μελών του forum οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό moderation σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Locked
User avatar
Einherjar
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 3751
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:42 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Washington DC, USA
Contact:

Κανονισμός χρήσης για την κατηγορία Αγγελίες

Post by Einherjar » Sat Mar 10, 2007 5:46 pm

Παραθέτω απόσπασμα από τον κανονισμό χρήσης που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Κανονισμός χρήσης wrote:Επιτρέπονται αγγελίες οι οποίες θα δημοσιεύονται κάτω από την αντίστοιχη κατηγορία Αγγελίες και θα είναι σύμφωνες αυστηρά με τα παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι συντονιστές κρίνουν εάν είναι αποδεκτή η αγγελία και έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής της αγγελίας, αν αυτή κριθεί ότι είναι εκτός του χαρακτήρα του Venus forum.
  1. Οι χρήστες που θα δημοσιεύουν αγγελίες πρέπει να έχουν δημοσιεύσεις σε άλλες κατηγορίες και να είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  2. Αν αφορά πώληση αντικειμένου, να είναι κάτι που ανήκει στο άτομο που δημοσιεύει την αγγελία.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω των μηχανισμών του forum (pm/email). Στη δημοσίευση δε θα δίνονται άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
  4. Δεν επιτρέπεται η δημόσια συζήτηση πάνω στην αγγελία, παρά μόνο οι τρόποι επικοινωνίας που αναφέρθηκαν πριν.
  5. Σε περίπτωση αγγελίας προσφοράς εργασίας, αναιρούνται όλοι οι παραπάνω περιορισμοί.
  6. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  7. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω οι παραβάτες θα προειδοποιούνται και οι αντίστοιχες αγγελίες θα σβήνονται.
[Better to understand a little than to misunderstand a lot]
Locked

Return to “Αγγελίες”