Στελέχωση CYTA Hellas Α.Ε.

Αγγελίες των μελών του forum οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό moderation σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Post Reply
User avatar
MiRacLe^f
Kilobyte level
Kilobyte level
Posts: 178
Joined: Tue May 31, 2005 10:38 pm
Academic status: N>4
Location: ALAMPRA, CYPRUS

Στελέχωση CYTA Hellas Α.Ε.

Post by MiRacLe^f » Thu Mar 15, 2007 12:28 pm

Στελέχωση CYTA Hellas Α.Ε.
Η νεοσύστατη εταιρεία τηλεπικοινωνιών CYTA HELLAS ΑΕ, θυγατρική της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) και της επίσης θυγατρικής της Digimed, με αφορμή τη συμμετοχή της σε έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια, έχει αναλάβει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής αγοράς. Για το σκοπό αυτό ενδιαφέρεται να προσλάβει το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Για Αθήνα:

Συντονιστής Περιφερειακών Μονάδων (ref: CYTAHELLAS101)
Συντονιστής Πωλήσεων (ref: CYTAHELLAS102)
Συντονιστής Προϊόντων (ref: CYTAHELLAS103)
Μηχανικός Διαχείρισης Συστημάτων (ref:CYTAHELLAS104)
Μηχανικός Δικτύων (ref:CYTAHELLAS105)
Μηχανικός Δικτύου Πρόσβασης (ref:CYTAHELLAS106)
Μηχανικός Σχεδιασμού/Προγραμματισμού(ref:CYTAHELLAS107)
Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων (ref:CYTAHELLAS108)
Τεχνικός Δικτύων IP (ref:CYTAHELLAS109)
Τεχνικός Δικτύου Πρόσβασης (ref:CYTAHELLAS110)
Τεχνικός Σχεδιασμού Προγραμματισμού (ref:CYTAHELLAS111)

Β. Για Βέροια, Ηράκλειο και Κοζάνη:

Υπεύθυνος Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών (ref: CYTAHELLAS112)
Πωλητής (ref: CYTAHELLAS113)
Τεχνικός Περιφέρειας (ref: CYTAHELLAS114)
Γραφέας (Γενικών Καθηκόντων) (ref: CYTAHELLAS115)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να:

* έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
* έχουν καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
* έχουν την ικανότητα να εργάζονται ατομικά και ως μέλη ομάδας
* έχουν την ικανότητα να εργάζονται σε συνθήκες πίεσης, σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον
* διαθέτουν διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
* ακολουθούν / καθορίζουν χρονοδιαγράμματα με συνέπεια
* διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες
* διαθέτουν ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών


Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψήφιων, ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης μέχρι τις 19 Μαρτίου 2007, στη διεύθυνση:

SHL Hellas, Κ. Δεληγιάννη 6Α, 10683,
Τηλ: 210 – 8839938, Fax: 210 –8820686,
e-mail: cytahellas@shl.gr


Link
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ

ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Post Reply

Return to “Αγγελίες”