Θέση εργασίας στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Αγγελίες των μελών του forum οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό moderation σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Post Reply
User avatar
rapadder
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1896
Joined: Thu Jun 17, 2004 7:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Θέση εργασίας στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Post by rapadder » Wed Jul 25, 2007 11:27 am

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη μίας (1) θέσεως εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΔΕΛΤΙΟ: Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δελτία Ειδήσεων», με σύμβαση έργου.
Η θέση είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Για την πλήρωσή της ζητείται επιστήμονας με τα ακόλουθα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Η/Υ.
• Εμπειρία στον Προγραμματισμό σε Java και Web Services.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Πλεονεκτήματα θεωρούνται:
• Η εμπειρία σε τεχνολογίες οντολογιών και εφαρμογές αυτών στον σημασιολογικό ιστό.
• Εμπειρία στον Λογικό Προγραμματισμό (κατά προτίμηση σε Prolog).
• Εμπειρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση, με έμφαση σε μεθόδους αναζήτησης και βελτιστοποίησης.

Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” μέχρι τις 27/08/2007. Το έντυπο της αίτησης και το κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.iit.demokritos.gr/jobs.html
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ευγενία Παντουβάκη στο τηλέφωνο 210-6503217 ή στο email: evpa@iit.demokritos.gr
... αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά...
Post Reply

Return to “Αγγελίες”