Τερματικό στο desktop του GNOME

Συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν λειτουργικά συστήματα (Linux, *BSD, MacOS, Windows, κτλ.) .
Post Reply
User avatar
cyberpython
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 654
Joined: Wed Nov 21, 2007 8:18 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Αθηνα
Contact:

Τερματικό στο desktop του GNOME

Post by cyberpython » Tue May 27, 2008 11:57 pm

Πως να ενσωματώσετε ένα τερματικό στην επιφάνεια εργασίας του GNOME (σε Ubuntu - ίσως να δουλεύει και σε άλλες debian-based distros ή σε distros που είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση το devilspie) :

Image

Αρχικά θα χρειαστούμε το πρόγραμμα devil's pie.
Ανοίγουμε ένα τερματικό και δίνουμε

Code: Select all

sudo apt-get install devilspie
μόλις τελειώση η εγκατάσταση δίνουμε

Code: Select all

cd ~
mkdir .devilspie
cd ~/.devilspie
Ώρα να φτιάξουμε ένα αρχείο ρυθμίσεων για το παράθυρο του τερματικού μας.
Στο τερματικό δίνουμε :

Code: Select all

nano DesktopConsole.ds
ή

Code: Select all

gedit DesktopConsole.ds
και γράφουμε τα εξής :

Code: Select all

(if
	(matches (window_name) "DesktopConsole")
	(begin
		(set_viewport 1)
		(below)
		(undecorate)
		(skip_pager)
		(skip_tasklist)
		(wintype "utility")
		(geometry "1100x754+0+24")
		(maximize)
	)
)

***** Προσοχή ώστε να αλλάξετε το 1100 στο πλάτος της ανάλυσης της οθόνης σας(και κάτι λιγότερο - εγώ έχω αφήσει και 180 pixels ώστε να μην πηγαίνει το κείμενο κάτω από τα screenlets), το 754 στο ύψος της ανάλυσης της της οθόνης μείον το ύψος της taskbar (και το 24 στο ύψος της taskbar αν την έχετε στο πάνω μέρος της οθόνης ή σε 0 αν είναι κάτω).

Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο(στο nano με ctrl+x -> shift+Y-> Enter)

Τώρα, είναι ώρα να φτιάξουμε ένα προφίλ για το τερματικό μας με το όνομα DesktopConsole έτσι ώστε το devil's pie να το αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες που δώσαμε.
Ανοίγουμε ένα τερματικό και πάμε επεξεργασία -> προφίλ -> Νέο και δίνουμε για όνομα το DesktopConsole .
Στις επιλογές προτείνω για γραμματοσειρά τη SavedByZero με μέγεθος 12.
Στα χρώματα επιλέξτε ότι σας αρέσει (εγώ έχω λευκό σε μαύρο).
Στα εφέ (αν θέλετε) επιλέξτε διάφανο παρασκήνιο και μετακινήστε τη μπάρα περίπου στη μέση (για να φαίνεται το wallpaper).
Τέλος, στην καρτέλα κύλιση, στο πλαίσιο "η μπάρα κύλισης είναι" επιλέξτε "Απενεργοποιήμενο".

Για να τρέξουμε όλο αυτό που φτιάξαμε δίνουμε την εντολή:

Code: Select all

gnome-terminal --window-with-profile=DesktopConsole & devilspie
Για να ξεκινάει αυτόματα όταν μπαίνουμε στο σύστημα, θα φτιάξουμε ένα script.
Δίνουμε σε ένα τερματικό :

Code: Select all

cd ~
nano startdesktopconsole.sh
και γράφουμε :

Code: Select all

#!/bin/bash
gnome-terminal --window-with-profile=DesktopConsole & devilspie
exit
Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο.
Το κάνουμε εκτελέσιμο με την εντολή:

Code: Select all

chmod +x startdesktopconsole.sh
Τέλος, το προσθέτουμε στην εκκίνηση του συστήματος πηγαίνοντας στο μενού -> Σύστημα -> Προτιμήσεις -> Συνεδρίες και πατάμε στο "Προσθήκη".
Επιλέγουμε ένα όνομα της αρεσκείας μας και στο πλαίσιο εντολή πατάμε στο Περιήγηση και επιλέγουμε το script που μόλις φτιάξαμε.


Τώρα, πώς θα σας φαινόταν το τερματικό μας να εμφανίζει κυλιόμενα bit όπως αυτά του matrix;
Δίνουμε σε ένα τερματικό :

Code: Select all

cd ~
nano cool.sh
και γράφουμε :

Code: Select all

#!/bin/bash
clear

a="Welcome "`whoami`
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 2
echo ""

a="Initializing connection......................"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 1
a="OK"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
echo ""

a="Establishing connection......................"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 1
a="OK"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
echo ""

a="Stabilizing connection......................."
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 1
a="OK"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
echo ""
a="Initializing connection......................"
a="Sending credentials to remore  server........"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 1
a="OK"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
echo ""

a="Waiting for response........................."
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 1
a="OK"
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
echo ""

a="You are now logged in."
LIMIT=${#a}
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
	c=${a:i:1}
	printf "%c" "$c"
	sleep 0.2
done
sleep 3
echo ""

output1=""
output2=""
output3=""
LIMIT=100
for (( i = 0; i <= LIMIT; i++))
do
		number=$RANDOM
		let "number %= 2"
		output1=$output1`echo -n $number`
		
		number=$RANDOM
		let "number %= 2"
		output2=$output2`echo -n $number`
		
		number=$RANDOM
		let "number %= 2"
		output3=$output3`echo -n $number`
		
		sleep 0.01
done
	

clear

while [ 1 ]
do
	number=$RANDOM
	let "number %= 3"
	
	if [ $number == "0" ] 
	then echo -n $output1
	else 	if [ $number == "1" ] 
		then echo -n $output2
		else 	if [ $number == "2" ] 
			then echo -n $output3
			fi
		fi
	fi
	
	sleep 0.1
done
exit
Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο.
Το κάνουμε εκτελέσιμο με την εντολή:

Code: Select all

chmod +x cool.sh
Τώρα, θα διορθώσουμε το startdesktopconsole.sh .
Δίνουμε σε ένα τερματικό :

Code: Select all

cd ~
nano startdesktopconsole.sh
και αλλάζουμε τα περιεχόμενα σε :

Code: Select all

#!/bin/bash
gnome-terminal --window-with-profile=DesktopConsole -e "./cool.sh" & devilspie
exit
Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο.

Κάνουμε log out (Σύστημα -> Έξοδος -> Αποσύνδεση) και ξανά login.
Enjoy!
User avatar
HdkiLLeR
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 4356
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:41 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: New York, NY
Contact:

Re: Τερματικό στο desktop του GNOME

Post by HdkiLLeR » Thu May 29, 2008 12:33 am

Welldone !
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GCS d-->--- s+:+ a- C++(+++) BILS++++$ P--- L++++>+++++ E--- W+++ N+ o+ K w--
O M+ V-- PS++>+++ PE- Y++ PGP++ t+ 5+ X+ R* tv b++ DI- D+ G+++ e+++>++++ h r++ y++
------END GEEK CODE BLOCK------

"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." -- Dennis Ritchie
User avatar
tsilochr
Wow! Terabyte level
Wow! Terabyte level
Posts: 3246
Joined: Tue Mar 16, 2004 2:47 pm
Academic status: PhD
Gender:
Location: mm.aueb.gr
Contact:

Re: Τερματικό στο desktop του GNOME

Post by tsilochr » Thu May 29, 2008 12:54 am

Στο wiki το έβαλες?
User avatar
cyberpython
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 654
Joined: Wed Nov 21, 2007 8:18 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Αθηνα
Contact:

Re: Τερματικό στο desktop του GNOME

Post by cyberpython » Thu May 29, 2008 1:29 pm

tsilochr wrote:Στο wiki το έβαλες?
Όχι, βασικά δεν έχω ιδέα πως :smt021 (αλλά τώρα που μου δώσατε το link κάτι θα γίνει)
The Punisher
Venus Former Team Member
Posts: 7561
Joined: Thu Oct 27, 2005 1:43 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Boston, MA

Re: Τερματικό στο desktop του GNOME

Post by The Punisher » Thu May 29, 2008 4:25 pm

όπως έγραψα και στο άλλο topic, υπάρχουν κάποια issues με το wiki μετά την αναβάθμιση σε phpbb3. είναι scheduled να διορθωθούν
Post Reply

Return to “Λειτουργικά συστήματα”