ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμης Υπολογιστών.
Post Reply
Nafsika
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Wed May 26, 2010 12:42 pm
Gender:

ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by Nafsika » Wed May 26, 2010 12:47 pm

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών λήγει στις 28/05/2010! :)

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος:

http://www.cs.aueb.gr/csgrad/

καθώς και στην σελίδα του προγράμματος στο fb

http://www.facebook.com/pages/CS-GRAD-A ... 3398927942
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Re: ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by A.I. » Thu Jul 07, 2011 4:16 pm

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών ανακοινώνει ότι δέχεται νέες αιτήσεις υποψηφίων έως την Τρίτη 20/9/2011. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν ως εξής: Αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την Παρασκευή 22/7/2011 θα αξιολογηθούν προ του τέλους Ιουλίου. Αιτήσεις που θα υποβληθούν στη συνέχεια και έως την Παρασκευή 26/8/2011 θα αξιολογηθούν προ του τέλους Αυγούστου. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα αξιολογηθούν έως τις 27/9. Τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται στη διεύθυνση:
http://grad.cs.aueb.gr/news/story.php?id=74
User avatar
cypher
Venus Former Team Member
Posts: 6207
Joined: Mon Sep 29, 2008 9:12 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Re: ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by cypher » Mon Sep 10, 2012 12:26 pm

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Υπολογιστών ανακοινώνει ότι δέχεται νέες αιτήσεις υποψηφίων έως την Πέμπτη 20/9/2012.
Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 αποφασίστηκε η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
http://grad.cs.aueb.gr/news/story.php?id=98

Κοκκίνη Ναυσικά

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33
11362 Αθήνα
τηλ. 210 8203646
φαξ 210 8203860
ImageImageImageImageImageImageImage
User avatar
TaRaNTuLa
Gbyte level
Gbyte level
Posts: 1598
Joined: Fri Apr 30, 2004 4:54 pm
Academic status: PhD
Gender:
Location: MMLab

Re: ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by TaRaNTuLa » Wed May 15, 2013 4:21 pm

Το Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών ανακοινώνει την προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του "Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης". Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του 50% των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του προγράμματος:

http://grad.cs.aueb.gr
Tamiya rulezZz....

TL-01 Full Carbon, TL-01 Upgraded, FF-01 Upgraded, M03, CC-01, ΤΤ-01 TypeE, Volvo και Scania Trucks και η λίστα συνεχίζεται...
User avatar
samiwinch
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 942
Joined: Thu Oct 25, 2007 4:51 pm
Academic status: MSc
Gender:
Location: Ηράκλειο Κρήτης

Re: ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by samiwinch » Thu Jul 11, 2013 2:34 pm

Εκ της γραμματειας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Υπολογιστών ανακοινώνει ότι
δέχεται νέες αιτήσεις υποψηφίων έως την Δευτέρα 16/9/2013.


Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν τμηματικά ως εξής:. Η πρώτη διαδικασία
αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί στις 23/07/2013 (για τις έως τότε
υποβληθείσες αιτήσεις). Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αμέσως μετά
την καταληκτική ημερομηνία της 16/9/2013.


Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ισχύει
η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι
προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα
Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.


Κοκκίνη ΝαυσικάΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33

11362 Αθήνα

τηλ. 210 8203646

φαξ 210 8203860
When you walk through a storm Hold your chin up high And don't be afraid of the dark.
At the end of a storm Is a golden sky And the sweet, silver song of a lark.

Walk on, through the wind Walk on, through the rain, Though your dreams be tossed and blown.
Walk on, walk on with hope in your heart, And YOU'LL NEVER WALK ALONE, YOU'LL NEVER WALK ALONE...
http://www.youtube.com/watch?v=lR4n_Ttx ... re=related
jim_ailaion
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 2
Joined: Tue Oct 09, 2012 8:40 am
Academic status: MSc
Gender:

Re: ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών--Υποβολή Αιτήσεων!

Post by jim_ailaion » Fri May 02, 2014 11:08 pm

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών».

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:
  • Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • Απόφοιτοι Πολυτεχνειακών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική.
Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρων τμημάτων, οι οποίοι όμως, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Πρόγραμμα μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014.

Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αποφασίστηκε η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως
των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο
Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.


Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία του Προγράμματος
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62
Γραφείο 203,
Τηλ.: 210 8203646,
email: cs_grad_secr@aueb.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.cs.aueb.gr/csgrad/

Η πλήρης προκήρυξη (αρχείο PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακό Επιστήμης Υπολογιστών”