Θέσεις Ερευνητών και Μεταπτυχιακών σε Χρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Πρόγ

Αναδημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις με θέμα την τεχνολογία.
Post Reply
A.I.
bit level
bit level
Posts: 44
Joined: Sat Feb 23, 2008 8:16 pm
Academic status: Professor
Gender:
Contact:

Θέσεις Ερευνητών και Μεταπτυχιακών σε Χρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Πρόγ

Post by A.I. » Tue Sep 13, 2011 8:29 am

Το εργαστήριο "Ευφυων Συστημάτων" (http://www.intelligence.tu.cr) σε
συνεργασία με το εργαστήριο "Σήματος και Εικόνας"
(http://www.display.tuc.gr) του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.tuc.gr)
στα Χανια Κρήτης, διαθέτουν

1. Μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή (postdoc) με αντικείμενο
«μοντέλα καρκίνου» (cancer modeling). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
σπουδές, συστατικές επιστολές και ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο
της θέσης.

2. Δύο θέσεις μεταπτυχιακών υπότροφων (ή εναλλακτικά μία θέση
μεταδιδακτορικού ερευνητή) με αντικείμενο «υπολογιστική γλωσσολογία»
(computational linguistics) και «σημασιολογικός ιστός» (semantic web).
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται από τον
κανονισμό μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος ΗΜΜΥ του Πολ. Κρήτης
(http://www.ece.tuc.gr) για να γινει δεκτός. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
σπουδές, στο βαθμό πτυχίου (για τις θεσεις μεταπτυχιακών), ερευνητική
εμπειρία και συστατικές επιστολές.

Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από το ερευνητικό πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, «Interreg – ΥΠΕΡΘΕΝ». Είναι άμεσα
διαθέσιμες και έχουν διάρκεια 22 μήνες. Θα απαιτηθεί εγκατάσταση στα
Χανια της Κρήτης και συνεργασία με την ομαδα του Πολυτεχνείου Κρήτης
που διαχειρίζεται το έργο.

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της απασχόλησης (ή αντίστοιχα εγγραφής σε
διδακτορικό για την θέση 2) σε άλλα εργα του εργαστηρίου μετα την λήξη
του εργου. Η αμοιβή/υποτροφία θα είναι ανάλογη με τα προσόντα του
υποψηφίου.

Τα επιθυμητά πρόσόντα ειναι επίσης

* Πτυχίο/Δίπλωμα ή Διδακτορικό (ή αναγνωρισμενος τίτλος εξωτερικου) ανάλογα με τα θέση

* Αποδεδειγμένα Εξαιρετική γνώσση αγγλικής γλώσσας

* Εμπειρία συμμετοχής σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενο μπορουν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας την
αιτησή τους ηλεκτρονικά στον Ευριπίδη Πετράκη
(petrakis@intelligence.tuc.gr) με ένα απλό e-mail επισυνάπτοντας
ενημερωμένο βιογραφικό και αναφέροντας για ποια από τις παραπάνω θέσεις
ενδιαφέρονται. Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν εφόσον χρειαστεί σε
επόμενο σταδιο.

Ευρ. Πετράκης

--
______________________________________________________
Euripides G.M. Petrakis, assoc. prof. & Lab. director
Intelligent Systems Laboratory (InteLLigence)
Dept. of Electronic and Computer Engineering
Technical University of Crete (TUC)
Chania, Crete GR-73100 Greece
Tel: +302821037229
Fax: +302821037542
http://www.intelligence.tuc.gr/~petrakis
Post Reply

Return to “Τεχνολογικά Νέα”