Στατιστικά Δεδομένα Μαθημάτων Κύκλων & Κατευθύνσεων

Ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία του forum.
User avatar
Funk
Venus Former Team Member
Posts: 1834
Joined: Wed Oct 06, 2010 10:29 pm
Gender:
Location: Korriban

Στατιστικά Δεδομένα Μαθημάτων Κύκλων & Κατευθύνσεων

Postby Funk » Thu Mar 06, 2014 11:40 pm

Πλέον, στο https://venus.cs.aueb.gr/stats/ μπορείτε να βρείτε στατιστικά δεδομένα για τα μαθήματα επιλογής των κύκλων. Είναι πολύ εύχρηστη ως σελίδα και περιέχει πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε όσους αναρωτιούνται τι μαθήματα θα πάρουν.

Όλο το project φτιάχτηκε από τον Jami, και η ομάδα του Venus θα φροντίσει να ανανεώνεται με τα καινούργια στοιχεία κάθε εξεταστικής.

Για περισσότερη συζήτηση, ιδέες και τα συναφή εδώ ή εδώ.

H διαχειριστική/συντονιστική ομάδα του Venus.
Educate yourself. In time· share what you have learned.
shrinked imageshrinked image

Return to “Ανακοινώσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests