Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για συζητήσεις παλαιοτέρων ετών κοιτάξτε στην κατηγορία "Παλιές Συζητήσεις "
Xarma
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 2
Joined: Tue Jan 15, 2019 6:16 pm
Academic status: 3rd year
Gender:

Re: Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Post by Xarma » Fri Sep 25, 2020 5:35 pm

Σεπτέμβριος 2020:
Α)(30%) Έδινε 2 σχέσεις, ένα γνώρισμα της μίας σχέσης είχε non clustered index και 41 διακριτές τιμές, έδινε και το Μ διαθέσιμη μνήμη 31 blocks. Είχε ένα join στο γνώρισμα του index και ζηταγε κόστη για smj, inlj και nlj.
Β) (18%) 3 αναζητήσεις σε B+ tree ευρετήριο με ζευγάρι (age, salary), ποιούς κόμβους θα επισκεφτεί κάθε φορά.
Γ) (12%)Histograms, είχε κάποια buckets με τα μεγέθη τους και ζητούσε εκτίμηση πλήθους για ένα σύνολο που έπιανε 3 από τα buckets (τα δύο όχι ολόκληρα)
Δ)(15%) Έδινε ένα query και ζήταγε λογικό πλάνο, από το αρχικό μέχρι το τελικό και να εξηγούμε κάθε φάση του.
Ε)(10%) Έδινε 3 γνωρίσματα Product, Store, Country και ότι Store->Country και ζήταγε τα εφικτά Group bys.
ΣΤ) (6%)Να αντιστοιχίσουμε κάποιες προτάσεις με κάποιες δομές δεδομένων, κυρίως δένδρα αν θυμάμαι καλά, k-d trees etc (ποιό ταιριάζει με ποιό)
Ζ) (4%)Ρώταγε τι θα χρησιμοποιήσουμε για να ενημερώσουμε ένα απομακρισμένο αντίγραφο βάσης, Undo log ή Redo log.
Η) (5%)Ρώταγε κάτι θεωριτικό για olap και otlap με ένα κανόνα 5 λεπτών αν δεν κάνω λάθος.
Post Reply

Return to “Μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων”