[Παλιό] 1ο Πανελλήνιο Επιστημ. Φοιτ. Συνέδριο Πληροφορικής

Εδώ μπορείτε να ενημερώνετε ή να ενημερώνεστε για τη διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων και σεμιναρίων.
Post Reply
User avatar
HdkiLLeR
Venus Project Founder
Venus Project Founder
Posts: 4356
Joined: Tue Jan 27, 2004 4:41 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: New York, NY
Contact:

[Παλιό] 1ο Πανελλήνιο Επιστημ. Φοιτ. Συνέδριο Πληροφορικής

Post by HdkiLLeR » Sat Jan 27, 2007 11:46 am

PSCI 2007 - Πάτρα

Call for papers: http://eureka07.ceid.upatras.gr/call.php
Web site: http://eureka07.ceid.upatras.gr/index.php

Conference scope:
Στόχοι του συνεδρίου είναι αφενός η προώθηση της επιστημονικής δραστηριότητας στην Πληροφορική και αφετέρου η παροχή ενός επιστημονικού βήματος στους νέους επιστήμονες του χώρου, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητές τους για μία καλή επιστημονική σταδιοδρομία.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συνεργασία των Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, που έχουν ως αντικείμενο την Πληροφορική και τις συναφείς επιστήμες και τεχνολογίες. Στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων αυτών των Τμημάτων.

Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες και η καλύτερη παρουσίαση.
Domain areas:
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες (ή και όσοι/όσες απεφοίτησαν το 2006) να υποβάλουν περίληψη εργασίας, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Graphics, Visualization, Multimedia 2. Image and Video Processing
3. Software Engineering 4. Signal Processing and Telecommunications
5. Bioinformatics 6. Information Systems
7. Computer Security 8. Algorithms and Complexity
9. Computer/Sensor Hardware and Architecture 10. Human-Computer Interaction
11. AI/ Knowledge bases 12. Management of Energy Grids
13. Computational Science 14. Languages and Speech Processing
15. Grid and Cluster Computing 16. Wearable and Mobile Computing
17. Information Retrieval 18. business intelligence
19. digital libraries 20. e-business & e-government
21. grid computing 22. mobile and wireless computing
23. medical information systems 24. CRM & ERP systems
25. document management 26. education technologies
27. internet & intranet systems 28. web applications
29. cultural and museum information systems 30. Numerical analysis, numerical methods

Ωστόσο, επιπλέον των παραπάνω επιστημονικών περιοχών, οι εργασίες μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Εφαρμογών τους.

Η εργασία πρέπει να έχει εκπονηθεί υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και μπορεί να έχει εκπονηθεί και με τη συνεργασία μη προπτυχιακών επιστημόνων. Στα κριτήρια αξιολόγησης για την αποδοχή μιας εργασίας περιλαμβάνονται η πρωτοτυπία της, η σημασία των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων/καινοτόμων εφαρμογών και η ορθή και πλήρης αποτύπωση των πρόσφατων εξελίξεων στο αντικείμενο της εργασίας.
Dates:
31 Ιανουαρίου 2007: Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων (μέχρι 2 σελίδες)
28 Φεβρουαρίου 2007: Ενημέρωση για την αποδοχή ή απόρριψη
15 Απριλίου 2007: Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GCS d-->--- s+:+ a- C++(+++) BILS++++$ P--- L++++>+++++ E--- W+++ N+ o+ K w--
O M+ V-- PS++>+++ PE- Y++ PGP++ t+ 5+ X+ R* tv b++ DI- D+ G+++ e+++>++++ h r++ y++
------END GEEK CODE BLOCK------

"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." -- Dennis Ritchie
Post Reply

Return to “Συνέδρια - Σεμινάρια”