Ερευνητής σε πρωτόκολλα κατανεμημένων πληρωμών (bitcoin)

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
nanmak
bit level
bit level
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2015 6:44 pm
Academic status: PhD
Gender:

Ερευνητής σε πρωτόκολλα κατανεμημένων πληρωμών (bitcoin)

Postby nanmak » Sat May 02, 2015 4:50 pm

Η ομάδα Επεξεργασίας Δεδομένων στον Ιστό του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητεί συνεργασία με ένα άτομο ή ομάδα ειδικό (ή έστω με ζωηρό ενδιαφέρον και κάποιες γνώσεις) στο bitcoin protocol και στο blockchain application stack για υποβολή ευρωπαϊκής πρότασης τον Αύγουστο 2015. Επικοινωνήστε με το vassalos AT aueb DOT gr

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests