Θέματα διπλωματικών εργασιών

Ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε ερευνητικά θέματα και πανεπιστημιακά νέα.
Post Reply
avenet
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 2
Joined: Thu Jul 31, 2014 5:14 pm

Θέματα διπλωματικών εργασιών

Post by avenet » Tue May 19, 2015 1:47 pm

Η εταιρία ΕΥ (Εrnst and Young) ενδιαφέρεται να συν-επιβλέψει μαζί με τον καθηγητή Βασίλη Βασσάλο τα επισυναπτόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών. Η εκπόνησή τους θα ακολουθήσει μοντέλο πραγματικού έργου, με δισεβδομαδιαίες συναντήσεις με τους εταιρικούς επιβλέποντες για έλεγχο προόδου, συνεννόηση μαζί τους (μαζί με τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα) για προδιαγραφές, και τελική παρουσίαση ενώπιον στελεχών της ΕΥ.

H διπλωματική είναι αμειβόμενη (αμοιβή: 1000 ευρώ). Διάρκεια: 6 μήνες από την επίσημη ανάληψη.

Κάποια θέματα μπορούν να αναληφθούν από 2 άτομα (αναφέρονται στο συνημμένο - η αμοιβή σε αυτή την περίπτωση είναι 1000 ευρώ κατ' άτομο). Με την ανάληψη θα γίνει επιμερισμός της εργασίας, ωστόσο η ευθύνη θα είναι ομαδική και η παρουσίαση κοινή.

Επικοινωνήστε με το vassalos AT aueb DOT gr
ΕΥ-collab-topics.rtf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply

Return to “Ακαδημαϊκά Νέα”