Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων με Έμφαση στην Ασφάλεια

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για συζητήσεις παλαιοτέρων ετών κοιτάξτε στην κατηγορία "Παλιές Συζητήσεις "
Post Reply
User avatar
gato
bit level
bit level
Posts: 40
Joined: Wed Sep 11, 2013 10:15 pm
Academic status: 4th year
Gender:
Location: Valencia, Spain

Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων με Έμφαση στην Ασφάλεια

Post by gato » Fri Mar 03, 2017 7:34 pm

Μπορεί κάποιος να μας δώσει σχετικές πληροφορίες για το μάθημα από όσα έχουν υποθεί στις διαλέξεις?
Why so serious?
Post Reply

Return to “Μαθήματα Κύκλων και Κατευθύνσεων”