11ο Greek ICT Forum 2009 στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2009

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του part-time μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφοριακών Συστημάτων.
spirit_of_turing
bit level
bit level
Posts: 19
Joined: Tue Sep 22, 2009 9:39 pm
Academic status: MSc
Gender:
Location: Υμηττός

11ο Greek ICT Forum 2009 στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2009

Postby spirit_of_turing » Thu Oct 29, 2009 9:34 pm

Συνάδελφοι,

Παρακαλώ ενημερωθείτε στο viewtopic.php?f=19&t=7666&p=188295#p188295
Hacks are generally considered to be quick n dirty solutions to problems or interesting techniques for getting a task done.
the_spirit_of_alan_turing

Return to “Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων(part-time)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests