Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ποσοστό επιτυχίας στο μάθημα:

Μέσος όρος βαθμών επιτυχόντων στο μάθημα:

Εξεταστική Έδωσαν Πέρασαν Κόπηκαν Ποσοστό Επιτυχίας Μέσος βαθμός επιτυχόντων

Ιστογράμματα

Διαγράμματα Πίτας