Αποτελέσματα - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015

Συζητήσεις σχετικές με την λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, νέα, αποφάσεις συγκλήτου, αποφάσεις συνελεύσεων πληροφορικής. Γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τον Πανεπιστημιακό χώρο.
Locked
User avatar
Jami
Venus Former Team Member
Posts: 1065
Joined: Mon Nov 01, 2010 7:17 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:

Αποτελέσματα - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015

Post by Jami » Mon Sep 07, 2015 6:58 pm

Το παρόν topic θα ενημερώνεται κάθε φορά που ανακοινώνεται η βαθμολογία κάποιου μαθήματος.
Αν κάποια βαθμολογία λείπει ή έχει γίνει κάποιο λάθος παρακαλούμε αναφέρετέ το εδώ: viewtopic.php?f=28&t=11933

Ακολουθούν τα μαθήματα των οποίων έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες καθώς και σύνδεσμοι (αν υπάρχουν) προς την σελίδα του μαθήματος, την e-grammateia ή το eClass:
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων @ Σελίδα μαθήματος
 • Μαθηματικά Ι @ eClass
 • Λογική @ eClass
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων @ eClass
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ @ eClass
 • Γραφικά Υπολογιστών @ eClass
 • Διακριτά Μαθηματικά @ e-grammateia
 • Λογιστική @ e-grammateia
 • Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών @ eClass
 • Επιχειρησιακή Έρευνα @ eClass
 • Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες @ eClass
 • Κατανεμημένα Συστήματα @ eClass
 • Τεχνητή Νοημοσύνη @ e-grammateia
 • Δίκτυα Επικοινωνιών @ Φωτογραφίες από γραφείο καθηγητή
 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών @ eClass
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών @ eClass
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις @ e-grammateia
 • Αγγλικά V @ e-grammateia
 • Δομές Δεδομένων @ eClass
 • Λειτουργικά Συστήματα @ eClass
 • Άστικό Δίκαιο @ e-grammateia
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων @ eClass
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός @ e-grammateia
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά @ eClass
 • Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή @ eClass
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java @ eClass
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών @ e-grammateia
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη @ e-grammateia
 • Αγγλικά IV @ e-grammateia
 • Μεταγλωττιστές @ eClass
 • Αλγόριθμοι @ eClass
 • Μαθηματικά ΙI @ e-grammateia
 • Βάσεις Δεδομένων@ e-grammateia
 • Αυτόματα και Πολυπλοκότητα @ eClass
 • Εξόρυξη Γνώσης απο Β.Δ. και Π. Ιστό@ e-grammateia
User avatar
Eldebryn
Venus Former Team Member
Posts: 1116
Joined: Sat Sep 18, 2010 8:43 pm
Academic status: Alumnus/a
Gender:
Location: Somewhere in the Forgotten Realms...

Re: Αποτελέσματα - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015

Post by Eldebryn » Tue Nov 03, 2015 5:48 pm

Ενημερώθηκε.
Image<-- My profile playlists
Locked

Return to “Τμήμα - Πανεπιστήμιο”